• 2018. szeptember 28. 16:00

Fekete Jánosra emlékeznek

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata és a Móra Ferenc Közművelődési Egyesület emlékezik Fekete János helytörténész, kutató, Félegyháza díszpolgára halálának 10 évfordulóján október 5-én, pénteken 15 órakor. Az Ótemplom mögötti kertben felállított domborműnél Tóth Gyuláné, a Móra Ferenc Közművelődési Egyesület tiszteletbeli tagja eleveníti fel Fekete János életművét, közösségformáló személyiségét. Közreműködik dr. Tóth Ákos tárogatón.
Fekete Jánosra emlékeznek

 

A tudós helytörténész rendkívül értékes tanulmányait, kutatásait tárja az olvasóközönség elé Móra Istvánról, Kossuth Lajosról, Móra Ferencről, Mezősi Károlyról, Petőfiről. Más írások útmenti keresztekről, utcanevekről nyújtanak gazdag ismeretanyagot. A kiskunfélegyházi honismereti mozgalom szervezője és a helyi Honismereti Klub elnöke volt hosszú éveken át.

1995. június 15-én a redemptiós ünnepségek központi rendezvényén a helyi képviselő-testület Fekete János helytörténészt a város díszpolgárává avatta. 40 éves honismereti munkájának elismeréseként kapta 2000-ben a Bél Mátyás Notitia Hungariae Emlékérmet.

Fekete János több tudományos társaságban dolgozott folyamatosan; tagja volt a Magyar Néprajzi Társaságnak, a Magyar Nyelvtudományi Társaságnak, a Bács-Kiskun Megyei Honismereti Szövetségnek, örökös tagja az Országos Petőfi Sándor Társaság elnökségének. Örökös tiszteletbeli- és alapító tagja, ill. névadója a Kiskunfélegyházi Közművelődési Egyesületnek, amely 1993 óta Móra Ferenc nevét viseli, s amelynek 1997-től 2003-ig elnöke volt, ezt követően pedig tiszteletbeli örökös elnöke lett. A közművelődés és oktatásfejlesztés területén végzett kiemelkedő munkáját 2004-ben Wlassics Gyula-díjjal jutalmazták. 2005-ben Petőfi-díjjal értékelték a Petőfi-kultusz erősítésére irányuló, a határokon innen és túl végzett tevékenységét.

2008. október 6-án hunyt el, sírja a Felsőtemetőben található. 2013. október 5-én, halálának 5. évfordulója tiszteletére a Sarlós Boldogasszony Templom kertjében domborművet avatott a város önkormányzata, a Petőfi Emlékbizottság és a Magyar Kultúráért Határok Nélkül 2001 Alapítvány.

Fekete János kutatásai során összegyűjtött iratanyag halála után a Magyar Nemzeti Levéltár Bács-Kiskun Megyei Levéltár Kiskunfélegyházi részlegéhez került. Tárgyi emlékei és könyvtára a Petőfi Sándor Emlékházban tekinthető meg. Nyomtatásban megjelent művei a Petőfi Sándor Városi Könyvtárban kölcsönözhetők és hozzáférhetők a város történetében elmélyedni vágyó olvasók számára.