• 2018. május 27. 11:30

Titkok a levéltárból - Régvolt osztálytalálkozókról

Régi szokás, hogy egy iskolai osztály tagjai, tanulmányaik befejezése után 5, 10, 15 stb. évvel később összegyűlnek és felelevenítik a diákévek történéseit. Manapság gyakoriak az általános iskolai osztálytalálkozók is, korábban csak az érettségi találkozók kaptak nagyobb szerepet.
Titkok a levéltárból - Régvolt osztálytalálkozókról

 

Városunkban először 1895-ben lehetett érettségi vizsgát tenni Félegyháza legrégebbi középfokú oktatási intézményében, a Móra Ferenc Gimnázium jogelődjében, a városi főgimnáziumban. Bizonyára több végzett osztály is szervezett az évek során találkozót, a legelső híradás azonban 1922 szeptemberében számolt be arról, hogy egy 15 és egy 10 éves osztálytalálkozót tartottak a gimnázium falai között. A tudósítás megemlíti, hogy a rendezvény keretében a régi diákok az újakkal együtt szent misét hallgattak, beszélgettek egykori tanáraikkal, elhunyt nevelőik sírjára virágot vittek, majd összegyűltek az igazgatói irodában, ahol újabb ötéves találkozóra kötelezték el magukat, végül pedig „társas ebéddel” zárták az összejövetelt. Jellemző volt, hogy az öregdiákok valamilyen iskolai ünnepélyen, vagy a tanévzáró keretében keresték fel egykori intézményüket, de előfordult, hogy „meghitt környezetben”, azaz az gimnázium falain kívül került sor az évfordulós összejövetelre.

Az érettségi találkozók sorából kiemelkedett az 1925-ben, 1930-ban, 1935-ben és 1940-ben szervezett ünnepség. Ezek „tömeges” osztálytalálkozók voltak, ugyanis az 1895-ben, 1900-ban, 1905-ben stb. végzett egykori növendékek közösen szervezték meg találkozójukat. A rendezésben fő szerepet vállalt a gimnázium legelső, 1895-ben érettségiző osztálya. Nekik köszönhetően váltak ezek az összejövetelek kétnapos ünnepséggé, mikor is minden alkalommal valamilyen maradandó emlékkel gazdagították egykori alma materüket.

1925-ben, az első érettségi vizsga 30. évfordulója tiszteletére elkészíttették a gimnázium volt igazgatójának, Holló Lászlónak portréját. 1930-ban az öregdiákok adományaiból készült el az intézet első világháborús hősi halottainak emléktáblája, melyet a csoportos osztálytalálkozó idején avattak fel. A tábla ma is látható a gimnázium előcsarnokában. 1935-ben az iskola jeles növendékére, az ekkor már elhunyt Móra Ferencre emlékeztek az egykori diáktársak: a gimnázium félemeleti lépcsőfordulójában egy domborművet állítottak a nagy író tiszteletére. 1940-ben nyolc évfolyam tartotta közös találkozóját. Az akkor már érettségijük 45. évfordulójára emlékező öregdiákok együtt ünnepeltek – többek között – a „csupán” tíz éve végzett iskolatársakkal.

Ónodi Márta