• 2018. február 4. 13:30

Titkok a levéltárból - A Múltbanéző című online folyóiratról

A levéltárakban megőrzött dokumentumok elsődleges kútfői a történetírásnak, a nemzeti emlékezet számára szolgáltatnak alapvető fontosságú forrásbázist, illetve kulturális örökségünk egyedi, értékes kincsei közé tartoznak. A régi korok iratainak megismerése nélkül nem lenne konkrét információnk elődeink életéről, településünk múltjáról sem. Ezen iratok feldolgozása és közkinccsé tétele a levéltárak egyik fontos feladata, ezáltal segítve az ősökhöz való kapcsolódás kialakulását és erősítve az itt élők lokálpatriotizmusát.
Titkok a levéltárból - A Múltbanéző című online folyóiratról

 

A Bács-Kiskun Megyei Levéltár különböző kiadványaival, tanulmányköteteivel már több mint négy évtizede segíti a megye történetének feltárását. Kezdetben csak nyomtatott formában lehetett kézbe venni ezeket az írásokat, 2010-ben azonban úgy döntött a levéltár vezetősége, hogy engedve a kor hívó szavának, Múltbanéző címmel online folyóiratot indít.

Az interneten való publikálás több szempontból is előnyös: a szöveges és képi tartalmak megjelenítése ilyen módon költséghatékonyabb, az itt közölt cikkek és tanulmányok pedig térben és időben szélesebb körben válhatnak ismertté. A levéltári online folyóirat publikációs fórumot biztosít munkatársainak és a Duna-Tisza közét érintő témákat feldolgozó helytörténészek számára is.

Az elmúlt évek során több szerző tollából jelent meg ezen a felületen számos félegyházi vonatkozású írás. Brunner Attila, Kelemen András, Mayer László, Mészáros Márta és Kőfalviné Ónodi Márta sokrétű munkásságának köszönhetően olvashatunk Lechner Ödön és Kiskunfélegyháza kapcsolatáról, Endre László alispánról, Honthy Berta tanítónőről, a református anyakönyvek adatainak elemzéséről, a gimnázium életének különböző jeles eseményeiről, a félegyházi vonatkozású filmhíradókról stb.

Az új kutatási eredményekre vagy érdekes forrásokra vadászó, városunk és megyénk iránt érdeklődő internet-olvasóknak szeretettel ajánlom figyelmébe a Múltbanézőt, amely a levéltár honlapján, az alábbi linken érhető el: http://mnl.gov.hu/mnl/bkml/multbanezo_folyoirat

Ónodi Márta