• 2018. szeptember 9. 13:00

Petőfi Sándor verseiből

A Petőfi Emlékév alkalmából a lánglelkű költő versei közül válogatunk. Kép: Bodor Miklós.
Petőfi Sándor verseiből

 

Petőfi Sándor – Minek nevezzelek?

Minek nevezzelek,
Ha a merengés alkonyában
Szép szemeidnek esti-csillagát
Bámulva nézik szemeim,
Mikéntha most látnák először...
E csillagot,
Amelynek mindenik sugára
A szerelemnek egy patakja,
Mely lelkem tengerébe foly –
Minek nevezzelek?

Minek nevezzelek,
Ha rám röpíted
Tekinteted,
Ezt a szelíd galambot,
Amelynek minden tolla
A békeség egy olajága,
S amelynek érintése oly jó!
                                                                                        Mert lágyabb a selyemnél
                                                                                        S a bölcső vánkosánál –
                                                                                        Minek nevezzelek?

                                                                                        Minek nevezzelek,
                                                                                        Ha megzendűlnek hangjaid,
                                                                                        E hangok, melyeket ha hallanának,
                                                                                        A száraz téli fák,
                                                                                        Zöld lombokat bocsátanának
                                                                                        Azt gondolván,
                                                                                        Hogy itt már a tavasz,
                                                                                        Az ő régen várt megváltójok,
                                                                                        Mert énekel a csalogány –
                                                                                        Minek nevezzelek?

                                                                                        Minek nevezzelek,
                                                                                        Ha ajkaimhoz ér
                                                                                        Ajkadnak lángoló rubintköve,
                                                                                        S a csók tüzében összeolvad lelkünk,
                                                                                        Mint hajnaltól a nappal és az éj,
                                                                                        S eltűn előlem a világ,
                                                                                        Eltűn előlem az idő,
                                                                                        S minden rejtélyes üdvességeit
                                                                                        Árasztja rám az örökkévalóság –
                                                                                        Minek nevezzelek?

                                                                                        Minek nevezzelek?
                                                                                        Boldogságomnak édesanyja,
                                                                                        Egy égberontott képzelet
                                                                                        Tündérleánya,
                                                                                        Legvakmerőbb reményimet
                                                                                        Megszégyenítő ragyogó valóság,
                                                                                        Lelkemnek egyedűli
                                                                                        De egy világnál többet érő kincse,
                                                                                        Édes szép ifju hitvesem,
                                                                                        Minek nevezzelek?

                                                                                        (Pest, 1848. január.)