• 2018. március 7. 15:30

Könyvtársarok - 1848 március idusa

170 évvel ezelőtt, 1848 tavaszán forradalmak hulláma söpört végig Európán. Párizs, Prága, Bécs után március 15-én Pest-Budán, a Pilvax kávéházból induló ifjak egyenlőséget, szabadságot, testvériséget hirdető eszméikkel hatalmas tömeget mozgósítva cselekvésre szánták el magukat.
Könyvtársarok - 1848 március idusa

 

Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc eseményeit, főbb szereplőit, az újonnan megalkotott áprilisi törvényeket, a megalakuló Batthyány-kormány belpolitikai intézkedéseit, katonapolitikáját és a világosi fegyverletételbe torkolló honvédő háborút, valamint az azt követő megtorlásokat idézi fel Hermann Róbert igényes, könnyen érthető, olvasmányos, képekkel, rajzokkal, térképekkel gazdagon illusztrált, ismeretterjesztő műve, a Magyarország története című sorozat 14. kötete.

Kedves Gyula hadtörténész és Ratzky Rita irodalomtörténész Csataterek Petőfije című munkája hiánypótló alkotás. Bemutatja a kiskatona Petőfi mindennapjait, a nemzetőrt és harcos társait, végül pedig a szabadságharc azon csatáit, amelyben a poéta aktívan vagy passzívan részt vett. Kuriózumként olvashatóak Bem a költő által leírt hadijelentései, amelyeket Kossuth Lajos kormányzónak szánt.

A félegyházi honvédtisztjeink közül a leghíresebb Boczonádi Szabó József, akinek Szász András állít emléket könyvében, amely igazi korrajz, hiszen közli azt a levelezést, amelyet az aradi várbörtönben raboskodó őrnagy folytatott későbbi feleségével. A levelek bepillantást engednek a szabadságharc nemzedékének életébe, gondolkodásába, érzelmi világába.