• 2014. március 28. 10:33

Városi elismerésekről döntött a képviselő-testület

Kiskunfélegyháza képviselő-testülete március 27-i ülésén döntést hozott egyebek mellett a kitüntető címek és díjak odaítéléséről is. A városi elismeréseket ünnepélyes keretek között, a Városalapítók Napján vehetik át a díjazottak. Ezúton is szívből gratulálunk az érintetteknek!
Városi elismerésekről döntött a képviselő-testület

 

„Kiskunfélegyháza Város Díszpolgára” kitüntető címet adományozza             

Kerék Csaba ny. pedagógus

                        Stuhl József ny. pedagógus (posztumusz)

                       

„Kiskunfélegyházáért” kitüntető címet  adományozza                  

Kapus Béláné ny. iskolaigazgató

 

„Petőfi Emlékérem” kitüntető címet adományozza

                        Deli József ny. honvéd ezredes

                        Mayer Lászlóné ny. pedagógus

                       

„Kiskunfélegyháza Város Ifjúságának Neveléséért” kitüntető díjat adományozza      

Dorogi Sándorné ny. pedagógus 

                        Mészáros Gyuláné pedagógus (Darvas J. Ált. Isk.)

 

 

 „Kiskunfélegyháza Város Közművelődéséért” kitüntető díjat adományozza               

Miklya Luzsányi Mónika író, szerkesztő, publicista

 

                                                                     

„Kiskunfélegyháza Város Közszolgálatáért” kitüntető díjat adományozza                  

Szlávikné Kasza Margit  Polg. Hiv. Pénzügyi oszt.vezető-helyettes                      

 

„Kiskunfélegyháza Város Szociális Ellátásáért” kitüntető díjat adományozza                                      Pintér Lászlóné vezető gondozó – Szivárvány Szem. Gond. Ny.

                                            Intézmény

 

 

 „Kiskunfélegyháza Város Sportjáért” kitüntető díjat adományozza                

Fazekas Lajos asztalos, maratoni futó                      

                        Korponai Zoltán asztaliteniszező – Félegyházi Asztalitenisz Sport

                    Iskola

           

                                                                

„Kiskunfélegyháza Város Művészeti Tevékenységéért” kitüntető díjat adományozza

Frigyesi Tünde balett mester

Gergely Erzsébet ének pedagógus – Kiskun Alapfokú Művészeti

                    Iskola

 

„Kiskunfélegyháza Város Roma Közösségéért Végzett Munkáért”

kitüntető díjat adományozza      

Terbe Tiborné dajka – Bankfalui Óvoda

                                                            

                                                                                  

 „Kiskunfélegyháza Város Közbiztonságáért” kitüntető díjat adományozza                       

Marcényi Csaba ny. köztisztviselő - Petőfi S. Polgárőr Egyesület elnöke

 

             

„Kiskunfélegyháza Város Képviselőtestülete Elismerő Oklevelét”       

 

 • Bujdosó Imréné  Megbecsülés Klub vezetője
 • Dongó Jakab vőfély
 • Fábián József pedagógus – Darvas J. Ált. Iskola
 • Vitéz G. Nagy János ny. honvéd őrnagy
 • Dr. Kurth Endre Csaba háziorvos
 • Márton Györgyné óvodapedagógus – Darvas téri Óvoda
 • Nagy Zsolt pedagógus – Móra F. Gimnázium
 • PARAKLETOS Könyvesház
 • Plain-Rock Egyesület
 • Pototzky Antal István repüléskutató mérnök-tábornok
 • Rácz Éva Rózsa vállalkozó
 • Riskó Eszter óvodapedagógus – Móravárosi Óvoda
 • Sebők János uszodamester
 • Tóth Pál karbantartó – Darvas J. Ált. Iskola
 • Turcsányiné Kertész Ilona tanító – Darvas J. Ált. Iskola
 •  

  részére.