• 2018. június 4. 07:30

Zöld oldal - „…hogy szebb legyen a föld…”

Összefogással rendezték a Darvas iskola kertjét – így a Petőfiváros otthonosabb, Félegyháza szebb lett.

Mécs László szívhez szóló – a Vadócba rózsát oltok, hogy szebb legyen a föld című – szép versét juttatta eszembe az iskolaudvar rendezésének szándéka. A versbéli öregember az élet nehézségeire, veszteségeire adott válaszul a kertjében mindenhol szemet gyönyörködtető szép rózsákat ültetett, oltott. A szép kert látványa indította beszélgetésre a költőt, aki megismerve az öreg „mindenek ellenére, mégis” filozófiáját, ráérzett arra, hogy a maga helyén, maga tehetségével, készségével és eszközével ugyanezt kell tennie. Azaz nem elmerülni, letelepedni a nehézségekben, problémákban, hanem tenni azt a jobbat-többet, ami ugyan nem kényelmes, általában áldozatot kíván – felvállalva, állhatatosan kitartva csinálni és tovább csinálni azt, ami tőlem telik – és akkor a földnek az az icike-picike része nemcsak szebb, de jobb is lesz.
Zöld oldal - „…hogy szebb legyen a föld…”

 

A kezdet általában nem könnyű és sokszor külső indíttatás, segítség is kell hozzá. Az iskolát az egyik biztosító társaság kereste meg, és ajánlotta fel 60 ember önkéntes munkáját egy szombati napra. A külsősökhöz még mintegy 20 szülő, 20 pedagógus és iskolai dolgozó, valamint ugyanennyi gyerek csatlakozott május 26-án. Bennünket az iskola keresett meg: szakmai segítséget kérve, hogy a nagyjából 120 fő munkája valóban eredményes lehessen. Közösen számba vettük a feladatokat, lehetőségeket, osztottunk-szoroztunk. 120 ember együttes munkáját bizony jól szervezetten elő kell készíteni, munkaterületet kell biztosítani.

Az iskolában is kiderült, hogy a törmelékkel teli, letaposott zöldfelületek nem alkalmasak növénytelepítésre, hogy kevés a szerszám, hogy a terület rendezéséhez bontási munkákat is fel kell vállalni, valamennyit belőle előre el is végezni. Ki kellett szedni és elszállítani a rossz, törmelékes talajt, újat hozni, a termőföldet legalább nagyjából elteríteni, az egyéb szükséges anyagokat be kellett szerezni. Mindezt, még a munkálatok előtt. Az iskola megrendelte és bonyolította a földcserét, a közmunkaprogramból segítettek a földet szétteríteni és onnan kaptak kézi szerszámokat is kölcsön. Megvásárolták és elhozták az ültetéshez tervezett cserjéket és évelőket, amelyeket a város egynyári virágokkal egészített ki. A pedagógusok irányításával nemcsak brigádokba szervezték az „alkalmi munkaerőt”, de gondoskodtak az ellátásukról is, hiszen miközben ugyan az iskolaudvar rendezése volt az elsődleges, de fontossá vált az együtt végzett munka öröme is.


Az udvar rendezése lépésről lépésre:


Munkagép szedi ki és termeli be a földet.Közmunkások lapáttal és talicskával segítenek.


A növényültetés előkészítése és gödörfúrás.Virágültető női csapat.


Nemcsak a zöldfelületek újultak meg, de padokat helyeztek át, kerítést, korlátot, hulladékgyűjtőket festettek, kerti szaletlit helyeztek ki, ami nemcsak szabadtéri tanóra megtartására, hanem pihenésre, beszélgetésre is alkalmas helyet teremt.

Férfi brigád helyezi át a kerti lócákat.Vegyes brigád a murva elterítésén dolgozik.
Kis gyerek, nagy lapát.


A sportpályák gyomlálását és a kerti út murvával történő beszórását is külön brigád végezte. Mindezt együtt, csapatban, szervezetten, egymásra figyelve.


Padfestők.Kerítésfestők. A szaletli szerelése.Színesre festett kerti bútorok.Együtt dolgozik a család.Közös ebéd. 

Az együttlét öröme is része a munkának, mint ahogy a végén a paprikás krumpli közös elfogyasztása is.

Az oktatásnak, nevelésnek biztosan számtalan nagyszerű, szakszerű eszköze, módszere van, de hosszútávon a példamutatás a leghatékonyabb. A jó példát, a jó helyen, jól mondott jót egy életre megjegyzi az ember.

Öröm, hogy a Petőfi-lakótelepen mind az óvoda, mind az iskola ilyen figyelemreméltóan jó gazdája az intézmény kertjének, hiszen így példamutató részei az egésznek. A lakótelep önálló kis egysége a városnak, saját arcával színesíti, gazdagítja azt. Az egyes lakóközösségek, társasházak többsége is igyekszik szép rendben gondozni az épületéhez közvetlenül kapcsolódó, a közösség szűkebb használatába vont területet, saját lakókörnyezetét.

A város most készítteti azt a környezetrendezési tervet, amely egységbe szervezi a Petőfi-lakótelep zöldfelületeit, megalapozza a városrész közterületeinek további fejlesztését, rendezését. A tervek szerint egy kis városrész-központot alakítanak ki sétánnyal, játszó-, pihenő- és sportterekkel. Ebbe a koncepcióba szépen illeszkedik a Darvas iskola felújított udvara. Elmondható, hogy a sok névtelenül, arctalanul közösségbe olvadó ember munkája, odaadása nyomán kicsit szebb lett a föld.

Nagy Ágnes
városi főkertész