• 2018. október 8. 16:00

Véget érhet a devizahitelesek kínlódása, akár új forintosítás jöhet

Új jogi megítélés alá eshetnek a devizahiteles esetek. A devizahitelek ügyeinek megítélése a bíróságokon még mindig egy helyben topog. A Kúria jogegységi határozataira hivatkozva eddig alapvetően a bankszektor állt nyerésre. Az is igaz, hogy ügyes tárgyalási technikával az esetek 80 százalékban a tárgyalások során jelentős eredményeket lehet elérni, azonban a végrehajtások és árverések intenzitása egyre csak növekszik. Az Európai bíróság C-51/17 számú ítélete megnyithatja a lehetőséget az összes devizahitel előtt, akár egy bankkal történő egyezségre, vagy pedig peres eljárásra.
Véget érhet a devizahitelesek kínlódása, akár új forintosítás jöhet

 

Természetesen figyelembe kell venni az ügyek egyedi sajátosságait és a hitelszerződés egyéb kitételeit is. A szerződés semmisségi eljárásban visszatérhetünk a felvételkori árfolyamhoz, sőt még az állam által jóváhagyott forintosítási árfolyam is figyelmen kívül hagyható lesz.

Ha a bírósági ítélkezési gyakorlat figyelembe veszi az Európa Bíróságnak ezen ítéletét, nagyon sok hitelszerződésben megállapíthatóvá válik, hogy az ügyfél már nem tartozik a banknak. Sőt adott esetben az ügyfél visszatérítésben részesülhet főleg azokban az esetekben, ahol a szerződés már megszűnt vagy a vége felé jár.

Az árfolyamkockázat megállapítása rendkívül bonyolult összefüggések eredménye. Kizárt dolog, hogy azt egy átlagos fogyasztó megértette. A kockázatfeltáró nyilatkozat ezt a hiányosságot nyilvánvalóan nem pótolta. További hiba volt a bankok részéről az is, hogy a hitelbírálati eljárásokban nem került sor az ügyfél árfolyamkockázat-tűrő képességének vizsgálatára.

A bankok reagálása még várat magára. Nyilván nem fogják feladni egykönnyen, hiszen igen jelentős érvágást jelenthet a részükre, ha az árfolyamkockázatból keletkezett befizetéseket vissza kellene fizetni. Nagy hangsúlyt kaphat a peren kívüli megegyezés, könnyítések megadása. Senkinek nem lehet érdeke egy esetleges hosszú ideig elhúzódó peres eljárás.

A bíróság ítélete irányadó, azt figyelmen kívül hagyni nem lehet. Nyilván az is kérdésként merül fel, hogy mi lesz azokkal az ügyekkel, amelyek már lezárultak, esetleg a fedezeteket már értékesítették. Ezekben az esetekben kártérítési eljárás is felmerülhet.

Óva intik az adósokat, hogy azonnal bírósághoz rohanjanak, előtte mindenképpen tájékozódjanak a megoldási lehetőségekről, hiszen bizonyos ügyek nagyon összetettek lehetnek. Az eset összes körülményének vizsgálata nélkül akár visszájára is fordulhat az ügyintézés.

Az új irányelvek alapján lehetőségek adódhatnak az idő közben felhalmozódott ügyleti késedelmi kamatok jelentős csökkentésére is, akár peren kívüli eljárásban. Az egész devizahiteles kérdéskört már 10 éve le kellett volna zárni. Megalapozott lehet az a vélemény, hogy nagyon sok adós ügye véglegesen lezárhatóvá válik.

Az ítélet teljes szövege itt megtekinthető:

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=205931&pageIndex=0&doclang=hu&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=733130


Kovács László elnök
Banki és Végrehajtási Károsultak Fogyasztóvédelmi Egyesület