• 2017. október 29. 13:30

Titkok a levéltárból - A református templom harangtornyáról

Az 1743-ban újratelepült Kiskunfélegyházát katolikusok népesítették be. Protestáns vallású lakosok az 1850-es évektől éltek a városban, de számottevően 1876 után nőtt meg a létszámuk. Ebben az évben helyezték át ugyanis az állami tanítóképző-intézetet Csongrádról Félegyházára, melynek tanári karába jelentős számú protestáns pedagógus tartozott.
Titkok a levéltárból - A református templom harangtornyáról

 

A kiskunfélegyházi református és evangélikus egyesült protestáns gyülekezet 1884-ben alakult meg, egyházközösséggé 1895-ben szerveződött. A protestánsok hosszú ideig nélkülözték az állandó imahelyet, végül sikerült a közösségnek egy két utcára szóló telket vásárolni a Damjanich és a Wesselényi utcák között. Itt kezdték felépíteni templomukat, melyet 1907 nyarán szenteltek fel. Mivel ekkor nem épült a templomhoz torony, az évek teltével egyre jobban érződött a harang hiánya. Ezt pótolta egy kegyes felajánlás: 1934-ben özv. Issekutz Gyuláné Szabó Lucia egy 150 kg-os harangot adományozott a templomnak, így állítva emléket boldogult férjének.

Az egyházközösség örömmel fogadta az adományt, és még abban az évben méltó helyet, egy a templomhoz csatlakozó harangtornyot kezdett építtetni számára. A terveket a város is jóváhagyta és engedélyezte, így maradt fenn a toronytervből egy példány a levéltárban, a város közigazgatási iratai között. Az elöl- illetve oldalnézeti rajzon jól látszik, hogy a torony alsó része téglából, a felső része fából készült, a helyszínrajz pedig megmutatja, hogy hol kapcsolódott a torony a templomhoz.

A torony- és harangszentelésre 1934 tavaszán ünnepélyes keretek között került sor. Az idők folyamán azonban a harangtorony állaga annyira leromlott, hogy nem lehetett felújítani, ezért újat kellett építeni helyette. Erre 1958-ban került sor, amikor is elkészült, majd fel is szentelték a ma is látható tornyot.

Ónodi Márta