• 2017. július 1. 09:30

Soltvadkerten ülésezett a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés

A közgyűlés júniusi ülését a bor és a fagylalt fővárosába, Soltvadkerten tartotta, a Városi Művelődési Házban. A város polgármestere, Lehoczki Ferenc, örömét fejezte ki, hogy Soltvadkert vendégül láthatta a mindig más településen ülésező megyei közgyűlést. Köszöntőjében bemutatta a várost, a főbb jellegzetességeket és a turisztikai látványosságokat. 

 

Az ülést Rideg László elnök két ülés közötti beszámolójával nyitotta meg, melyben az önkormányzat elmúlt havi terület- és vidékfejlesztés, megyemarketing, valamint nemzetközi kapcsolatok terén végzett tevékenységéről szólt.

A közgyűlés megállapította és elfogadta Amrein János Istvánnénak a Kecskeméti Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon betöltött ülnöki megbízatásának megszűnését, ugyanis június 24-én betöltötte 70. életévét. 

A képviselő-testület jóváhagyta a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Hivatala alapító okiratának, valamint szervezeti és működési szabályzatának módosítását, amelyet részben az elmúlt időszak jogszabályi változásai, részben a megyei önkormányzat feladatainak kibővülése és ezzel együtt a szervezeti struktúra megváltoztatása indokolt.

A közgyűlés hozzájárult ahhoz, hogy a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat két pályázatot is benyújtson. Az egyik az EFOP-1.6.3-17 kódszámú „Megyei szintű felzárkózás-politikai együttműködések támogatása a helyi esélyegyenlőségi programokhoz kapcsolódóan” megnevezésű felhívás. A másikat a Vidékfejlesztési Program (VP) keretében írták ki „Innovációs operatív csoportok létrehozása és az innovatív projekt megvalósításához szükséges beruházás támogatása” címmel. Az előző célja megyei szintű koordinációs és konzultációs rendszer kialakítása annak érdekében, hogy a felzárkózás-politikai együttműködések megyei szinten is kialakuljanak, rendszeressé és hatékonnyá váljanak, míg utóbbié az agrárgazdaság termelékenységének és környezeti hatékonyságának javítása.

Rideg László felkérésére beszámolót tartott Dávid Károly, r.dandártábornok, megyei főkapitány Bács-Kiskun megye 2016. évi közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról, továbbá tájékoztatott a határrend és határőrizet helyzetéről, valamint a határforgalom alakulásáról 2016-ban.

Részletes tájékoztatást hallgathattak meg a jelenlévők a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2016. évi tevékenységéről dr. Farkasinszki Lóránt tű. ezredes, a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vezetőjének előadásában. Kollár Péter, a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának vezetője Bács-Kiskun megye munkaerő-piaci helyzetéről tartott előadást, Lévai Zoltán igazgató pedig a Széchenyi Programiroda megyei tevékenységéről, projektjeiről számolt be, aki gratulált a megyei önkormányzat vezetőségének a megyei TOP-os pályázatok menedzseléséhez.  

Gaál József elnök betekintést nyújtott a közgyűlési tagok számára a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara munkájába. A politikusok megismerhették a megyei szociális ellátórendszer aktuális helyzetét és jövőképét, az ehhez forrást adó pályázatokat, melyet dr. Tóth Mária, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Bács-Kiskun Megyei Kirendeltségének igazgatója vázolta számukra. Egy alapítvány, az ún. Bács-Kiskun Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány munkájára is rálátása nyílt a testületnek Békefi Helén mb. ügyvezető igazgató asszony tolmácsolásában. Az alapítvány magyar kisvállalkozásoknak nyújt segítséget immáron 25 éve.

A közgyűlést követően közös faültetéssel folytatódott a soltvadkerti program. A magyar kőrist - az eddigi hagyományoknak megfelelően - a Barna és Fiai Faiskola adományozta Soltvadkert városának, amelyet Rideg László, a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés elnöke és Lehoczki Ferenc polgármester a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat és Soltvadkert város eredményes együttműködésének szimbólumaként ültetett el.

A májusban megválasztott Megye Bora verseny győztes boraiból tartottak a nyertes borászatok bemutatót a közgyűlési tagoknak és a meghívott vendégeknek, majd a megyei értéktárba felvett, Szent Korona Cukrászda fagylalt- és süteménykülönlegességeit lehetett megkóstolni.

A napot a Bács-Kiskun Megyei Értéktár okleveleinek ünnepélyes átadása zárta a Nagy-Pál István Helytörténeti Gyűjteményben. A közgyűléssel és a köré rendezett programokkal párhuzamosan települési és megyei értéktár kiállítást mutattak be. Iskolásoknak szemléletformáló, játékos foglalkozásokat tartottak: régi idők mesterségeit elevenítették fel a gyerekek.
 

         Napirendi pontok:
 

 • Tájékoztató két testületi ülés közötti ügyekről
  Előadó: Rideg László, a megyei közgyűlés elnöke
 • Előterjesztés a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 11/2016. (XI.30.) számú önkormányzati rendeletének módosítására
  Előadó: Rideg László, a megyei közgyűlés elnöke
 • Előterjesztés a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Hivatala alapító okiratának módosítására
  Előadó: Rideg László, a megyei közgyűlés elnöke
 • Előterjesztés a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálatára – új szervezeti és működési szabályzat jóváhagyására
  Előadó: Rideg László, a megyei közgyűlés elnöke
 • Előterjesztés a közszolgálati tisztviselők juttatásairól és a Közszolgálati Tisztviselők Napjáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására
  Előadó: Rideg László, a megyei közgyűlés elnöke
 • Előterjesztés egyes önkormányzati rendeleteknek a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének működésével és az új hivatali szervezeti és működési szabályzat hatálybalépésével összefüggő módosítására
  Előadó: Rideg László, a megyei közgyűlés elnöke
 • Előterjesztés a Bács-Kiskun Megyei Turizmusfejlesztési és Marketing Nonprofit Kft. új felügyelőbizottsági tagjának megválasztására
  Előadó: Rideg László, a megyei közgyűlés elnöke
 • Előterjesztés a Bács-Kiskun Megyei Turizmusfejlesztési és Marketing Nonprofit Kft. ügyvezetőjének díjazására (később postázva)
  Előadó: Rideg László, a megyei közgyűlés elnöke
 • Előterjesztés bírósági ülnöki megbízatás megszűnéséről
  Előadó: Rideg László, a megyei közgyűlés elnöke
 • Előterjesztés az EFOP-1.6.3-17 kódszámú „Megyei szintű felzárkózás-politikai együttműködések támogatása a helyi esélyegyenlőségi programokhoz kapcsolódóan” megnevezésű pályázaton való részvételről
  Előadó: Rideg László, a megyei közgyűlés elnöke
 • Előterjesztés az „Innovációs operatív csoportok létrehozása és az innovatív projekt megvalósításához szükséges beruházás támogatása” elnevezésű pályázaton való részvételről
  Előadó: Rideg László, a megyei közgyűlés elnöke
 • Előterjesztés a megyei önkormányzatok 2017. évi rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására irányuló pályázat benyújtására
  Előadó: Rideg László, a megyei közgyűlés elnöke
 • Beszámoló Bács-Kiskun megye 2016. évi közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról, továbbá tájékoztató a határrend és határőrizet helyzetéről, valamint a határforgalom alakulásáról a 2016. évben
  Előadó: Dávid Károly, r.dandártábornok, megyei főkapitány
 • Tájékoztató a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2016. évi tevékenységéről
  Előadó: dr. Farkasinszki Lóránt tű. ezredes, igazgató, Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
 • Tájékoztató Bács-Kiskun megye munkaerő-piaci helyzetéről
  Előadó: Kovács Ernő kormánymegbízott, Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
 • Tájékoztató a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara munkájáról
  Előadó: Gaál József elnök, Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
 • Tájékoztató a megyei szociális ellátórendszer helyzetéről és jövőképéről
  Előadó: dr. Tóth Mária igazgató, Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Bács-Kiskun Megyei Kirendeltség
 • Tájékoztató a Széchenyi Programiroda megyei tevékenységéről (szóbeli tájékoztató)
  Előadó: Lévai Zoltán igazgató, Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. Dél-Alföldi Regionális Igazgatóság
 • Tájékoztató a Bács-Kiskun Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány munkájáról
  Előadó: Békefi Helén mb. ügyvezető igazgató, Bács-Kiskun Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
 • Tájékoztató a Bács-Kiskun Megyei Turizmusfejlesztési és Marketing Nonprofit Kft. által, a Duna transznacionális program második felhívása keretében benyújtott pályázatokról
  Előadó: Csáki Béla ügyvezető, Bács-Kiskun Megyei Turizmusfejlesztési és Marketing Nonprofit Kft.
 • Előterjesztés a 2017. évi dr. Szobonya Zoltán Emléklap odaítélésére (zárt ülés anyaga, később kerül kiosztásra)
  Előadó: Rideg László, a megyei közgyűlés elnöke
 • Egyebek
 •  

   

  Soltvadkerten ülésezett a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés

  Soltvadkerten ülésezett a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés

  Soltvadkerten ülésezett a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés

  Soltvadkerten ülésezett a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés

  Soltvadkerten ülésezett a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés

  Soltvadkerten ülésezett a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés

  Soltvadkerten ülésezett a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés

  Soltvadkerten ülésezett a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés

  Soltvadkerten ülésezett a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés

  Soltvadkerten ülésezett a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés

  Soltvadkerten ülésezett a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés

  Soltvadkerten ülésezett a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés

  Soltvadkerten ülésezett a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés

  Soltvadkerten ülésezett a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés

  Soltvadkerten ülésezett a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés

  Soltvadkerten ülésezett a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés

  Soltvadkerten ülésezett a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés

  Soltvadkerten ülésezett a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés