• 2018. április 22. 11:30

Óvodai beiratkozások Kiskunfélegyházán

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata értesíti a szülőket, hogy a Kiskunfélegyházi Napköziotthonos Óvoda tagintézményeibe a 2018/2019. nevelési évre az alábbi időpontokban lehet beíratni gyermekeiket:
Óvodai beiratkozások Kiskunfélegyházán

 

Április 23., hétfő  8-17 óráig

Április 24., kedd  8-17 óráig

Felhívják a szülők figyelmét, hogy a megújuló Móra utcai óvodában szeptember 1-jén indul a nevelési év, ide beiratkozni az érintettek a Móravárosi óvodában tudnak a fenti időpontokban.

A felvételt elsősorban abba az óvodába lehet kérni, amelynek körzetében a gyermek lakik, illetőleg szülője dolgozik. Csak az újonnan óvodába lépőket kell beíratni, a korábban beiratkozott gyermekek adataiban történt változásokat kérik folyamatosan jelezni az óvodában.

Az óvodák felvételi körzetéről a közlemény 1. számú mellékletéből, illetve a következő linken tájékozódhatnak a szülők: https://kiskunfelegyhaza.hu/hivatal/ovodak/

Ha az óvoda férőhelye lehetővé teszi, a város bármely területéről fogadhat gyermeket.

Kötelező beíratni azt a gyermeket, aki 3. életévét augusztus 31-éig betölti, és még nem jár óvodába.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 8. § (2) bekezdése szerint: „A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.”

Az óvodaköteles gyermek beíratásának elmulasztása szabálysértésnek minősül.
Amennyiben a szülő nem tesz eleget kötelességének, a jegyző elrendeli az óvodai nevelés keretében folyó foglalkozáson való részvételt.

A szeptember 1-jétől óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

A jegyzői értesítésre szolgáló nyomtatvány letölthető: https://kiskunfelegyhaza.hu/hivatal/ovodak/

Az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján a jegyző - az egyházi és magán fenntartású intézmények esetében a fenntartó - a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja. A kérelem benyújtásának határideje: április 23.

A jegyzői kérelemre szolgáló nyomtatvány letölthető: https://kiskunfelegyhaza.hu/hivatal/ovodak/


Az óvodai beiratkozáshoz szükséges iratok:

  • a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (gyermek lakcímkártyája),
  • a gyermek anyakönyvi kivonata
  • gyermek TAJ kártyája
  • a szülők személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa (amennyiben a gyermeket valamelyik szülőnél elhelyezték, a szülői felügyeletet gyakorló szülő) vagy más törvényes képviselő személyazonosító igazolványa, más törvényes képviselő esetén a gyámhivatal gyámrendelő határozata


Speciális feladatokat ellátó óvodák:

Százszorszép Óvoda (Kiskunfélegyháza, Darvas tér 11.) : integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása vagy több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos gyermekek nevelése (szakértői bizottság szakvéleménye alapján)

Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja: május 15., a döntést a beiratkozáskor megadott címre postázza az óvoda.

A felvételi kérelem elutasítása esetén a döntés közlésétől számított 15 napon belül a szülők Kiskunfélegyháza Város Jegyzőjének címzett, de a Kiskunfélegyházi Napköziotthonos Óvoda vezetőjének (6100 Kiskunfélegyháza, Dózsa Gy. u. 5.) átadott érdeksérelemre hivatkozó kérelmet nyújthatnak be.


Kiskunfélegyházi Napköziotthonos Óvoda tagintézményeinek kötelező ellátási körzetei (utcák):

Százszorszép Óvoda


Arató
Álmos
Arany János
Asztalos János
Bajcsy-Zs. páros oldala
Bárány
Barázda
Béke tér
Béla király 
Bercsényi 1-3
Darvas tér
Dr. Holló L. utca
Gerle
Gólya
Fekete Pál sétány
Holló L.
I. körzet,
I-es köz
II. körzet
II-es köz
III-as köz
III. körzet
Jász
Justh Gyula
Kalász
Kasza
Kéve
Kőrösi út
Kőrösi-Csoma Sándor
Kun
Liget
Oskola
Őz
Pacsirta
Páka
Pázmány
Petőfi tér
Petőfi utca
Pipacs 
Rét
Rigó
Sas
Semmelweis
Simonyi Óbester
Szent Imre Herceg
Sólyom
Vak Bottyán


Bankfalui óvoda
Alpári út
Délibáb
Eke
Fecske
Füvestó
Iskola köz
IV. körzet
Kiskun
Nyíl
Róna
Süveg
Szélmalom
Tanyasori út
Tegez
Templomhalom u.
V. körzet
VI. körzet
Zsinór és Sarló utca


Móra utcai Óvoda
Bajcsy-Zs. páratlan oldal
Báthory
Blandina
Csongrádi  
Dobó
Haubner K.
IX. körzet
Jókai páros
Jókai páratlan
Kalmár J. 2-26, 1-17.
Kálvária
Klapka
Molnár B.1-51, 2-56.
Móra F.
Móra F. tér
Selymes
Szentesi út páratlan oldala a 25 házszámtól
Szalay Gyula park


Szegedi úti Óvoda
Deák F. páros
Dr. Holló L. 2-30 páros
Esze T 1-3, 2-4.
Gábor Á 27-29, 28-32.
Halasi út 1-3, 2-6.
József Attila
Kazinczy -15, -22.
Korona  
Kossuth 1-5, 2-4.
Könyök -19, -10.
Martinovics páros
Mártírok
Mónus Illés
Rákóczi
Szegedi út páros 2-20ig és a teljes páratlan oldal
Szent János tér
Szentesi út 1-23
Táncsics


Móravárosi Óvoda
Akácfa
Almafa
Avar köz
Baross L.
Béke  
Bikahegyi út
Csanyi út
Eper
Fűzfa
Gábor Á 1-26
Galagonya
Halesz
Harmatos köz
Hársfa
Ibolya
Irányi
Jegenye  
Kalmár J. 28-, 19.
Kocsis Pál
Kökény
Körtefa utca
Lugas
Mészöly
Molnár B.53-, 58.
Nap utca
Nefelejcs
Nyár
Orgona
Pázsit
Péteri út
Platán
Rozmaring
Szeder
Szegedi út 22- (52),
Szegfű
Szentesi út 2-, 25.
Szilfa
Szőlő
Tavasz
Tölgyfa
Tulipán
VII. körzet
VIII. körzet
Viola
Virág
Vörösmarty köz
Vörösmarty utca


Dózsa György utcai Óvoda
Ady -19, -14.
Arad
Árpád -13, -16.
Attila
Bartók B.
Batthyány -19, -22.
Blaha L. tér
Bokor
Csíkszereda
Csokonai V. M.
Csólyosi út
Damjanich -19, -12.
Dankó P.
Daru 23, -12.
Deák F. páratlan
Dohány
Dózsa Gy.
Eötvös
Erkel F.
Esze T 5-6.
Fadrusz J 1-13, 2.
Gábor Á 31-, 34.
Halasi út 5-, 8.
Holló B.-17, -14.
Honvéd
Horváth Zoltán
Hunyadi
Izsáki út 1-11, 2-6.
Juranovics telep
Karinthy Frigyes
Katona J.
Kert
Korond
Kossuth u.7-, 6.
Liszt F.
Lónyai -15, -12.
Majsai út
Marosvásárhely
Mezősi K.
Munkácsy
Széchenyi I -13, -18.
Szent István tér
Városkert
Vasút  
Wesselényi -29, -12.
Zámenhof


Bercsényi utcai Óvoda
B. Szabó József
Bercsényi -21, -26.
Berzsenyi
Bessenyei 42-, 37.
Csáky
Gárdonyi G.
Ficsór József utca 11b, 18.
Kazinczy 17-, 24.
Kis Szegedi út
Kisfaludy
Kölcsey
Könyök 21-,  12.
Martinovics páratlan
Nádasdy

Tompa M.
Tóth Kálmán
Verseghy páratlan
Zrínyi


Kossuthvárosi Óvoda
Ady 21-,14-,
Apaffi
Árok
Árpád 15-, 18.
Bajza
Balassa
Batthyány 21-, 24.
Bercsényi 28-, 23.
Bessenyei 2-40, 1-35.
Bethlen
Czuczor
Damjanich 21-, 14.
Daru 25-, 14.
Dayka
Dessewffy
Döbrentei
Fadrusz J 15.
Holló B. 19-, 16.
Illésházi
Izsáki út 13-, 16.
Jósika
Juhász Gy.
Kaffka
Kállai
Ficsór József utca 1-11a, 2-16.
Kinizsi
Koháry
Laktanya
Lisznyai
Lónyai 17-, 14.
Madách
Mátyás király
Mikes
Mikszáth K.
Molnár telep
Molnártelepi út
Pálfy
Perczel
Radnóti
Széchenyi I 15-, 20.
Szemere
Szendrey
Szilágyi
Teleki Pál
Tóth Árpád
Tömörkény
Verseghy páros
Wesselényi 31-től és 14-től


Nagyszőlő Úti Óvoda
Bugaci út
X. körzet
XI. körzet (Alsó- és Felsőgalambos, Ringhegy)
XII. körzet
XIII. körzet