• 2018. június 4. 09:30

Nyári diákmunkaprogram indul az önkormányzatnál

Országos munkaerő-piaci program indul Nyári diákmunka címmel. A központi program keretében lehetősége lesz Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának és az önkormányzati fenntartású intézményeknek június 18-a és augusztus 31-e közötti időszakban 16-25 év közötti, nappali tagozatos tanulói vagy hallgatói jogviszonnyal rendelkező, a kiskunfélegyházi lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező diákok munkaviszonyban történő foglalkoztatására, legfeljebb napi 6 órában, a minimálbér időarányosan járó összegéért. A programban azok a fiatalok vehetnek részt, akik a foglalkoztatásra irányuló, vagy vállalkozási jogviszonnyal nem rendelkeznek, de van érvényes diákigazolványa vagy ennek hiányában iskolalátogatási illetve hallgatói jogviszony igazolása.
Nyári diákmunkaprogram indul az önkormányzatnál

 

A program – prevenciós jelleggel – már diákkorban elő kívánja segíteni a fiatalok munkához jutását és ezzel a korai munkatapasztalat-szerzés mellett jövedelemszerzés lehetőségét is biztosítja. A munka révén szerzett korai sikerélmény elősegíti a későbbi munkaszocializációs folyamatot is. A program továbbá lehetőséget kínál a diákok kötelező szakmai gyakorlatának teljesítésére is.

A jelentkezés két fontos feltétele:

I.  A diakmunka@kiskunfelegyhaza.hu e-mail címre kell jelentkezését megküldeni június 10-éig az alábbi tartalommal:

  • név, születési hely és idő, pontos lakcím, telefonszám,
  • mely oktatási intézményben és milyen szakon tanul,
  • mely időszakban (július 1-31., vagy augusztus 1-31.) szeretne dolgozni, vagy mindegy melyik időszak (a munkavégzés helyét nem kell megjelölni, mivel arról nem a jelentkező dönt),
  • a jelentkező olyan családi illetve szociális körülménye, amelyet az elbíráláshoz fontosnak tart.


II. A jelentkezés további feltétele, hogy a diák közvetítést kérőként a lakó-, vagy tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztályán nyilvántartásba vetesse magát. Ehhez személyes okmányaival (személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya, adóigazolvány), valamint érvényes diákigazolványával, vagy annak az iskolai tanulmányok befejezése miatti visszavonáskor kiadott iskolalátogatási igazolásával a Kiskunfélegyházi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán (Kiskunfélegyháza, Petőfi tér 4-5.) jelenjen meg a programba vételének előfeltételét jelentő regisztráció érdekében.

16-18 év közötti diákok esetében a regisztrációhoz törvényes képviselő hozzájárulása is szükséges, ezért e korcsoport valamelyik szülővel együtt jelenjen meg.

A jelentkezések elbírálása a jelentkezések sorrendjében történik. Erről a diákok e-mailben értesítést kapnak, amelyben a további teendőikről is tájékoztatják őket. Amennyiben a jelentkező diák erre nem reagál, azt úgy tekintik, hogy elállt jelentkezési szándékától és a programba helyette mást vonnak be. Ezért kérik, hogy akinek a programban való részvételi szándéka komoly, a fentiek szerint szíveskedjen eljárni.