• 2018. augusztus 7. 07:30

Munkáltatói fórum Kiskunfélegyházán

Második alkalommal rendezi meg munkahelyteremtéssel kapcsolatos munkáltatói fórumát a Pénzügyminisztérium által meghirdetett NFA-2018-KKV kódjelű pályázat feltételeiről a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal foglalkoztatási szervezete. A kiskunfélegyházi rendezvény augusztus 9-én, csütörtökön 10 órakor kezdődik a járási hivatal tárgyalójában, a Szent János tér 2. szám alatt.
Munkáltatói fórum Kiskunfélegyházán

 

Fotó: archív - 2017

Program:

9:45-10:00    Regisztráció

10:00-10:05    Köszöntő

10:05-10:45 Az NFA-2018-KKV mikro-, kis és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatása
Előadó: Ba Zsuzsanna a BKMKH Foglalkoztatási Főosztály Munkaerőpiaci Osztály munkatársa

10:45-11.00 Konzultáció, kötetlen beszélgetés


Érdeklődni lehet:

Csányi Sándor:76/795-003, csanyi.sandor@bacs.gov.hu

Hartyáni Sándor: 76/795-007, hartyani.sandor@bacs.gov.hu


 

 

MUNKAHELYTEREMTÉS - PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A pályázat kódjele: NFA-2018-KKV

Munkahelyteremtő beruházási pályázatot hirdet a Pénzügyminisztérium a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból a mikro-, kis- és középvállalkozások részére.

A pályázat célja

 • Új munkahelyek létrehozását és meglévő munkahelyek megtartását eredményező beruházások támogatása,
 • területi különbségek csökkentése, a térségi felzárkóztatás, a helyi gazdaság megerősítése,
 • foglalkoztatás bővítése a munkaerőpiaci szempontból hátrányos helyzetű személyek foglalkoztatásának elősegítése által.

 

Mire pályázhatnak a vállalkozások?

 • Új műszaki berendezések, gépek, egyéb berendezések, felszerelések beszerzésére,
 • ingatlan vásárlása,
 • tárgyi eszközökhöz, épületekhez kapcsolódó bérleti díjakra, lízing költségekre,
 • új épület / épületrész építésére, illetve a felépítésével kapcsolatos építési költségekre,
 • immateriális javak közül: találmány, szabadalom, licenc és know-how beszerzésére.

 

Mekkora támogatás igényelhető?

Nem regisztrált álláskereső személy esetén új munkahelyenként 1,5 millió Ft támogatás igényelhető ÉS amennyiben a beruházás kedvezményezett járásban (Bács-Kiskun Megyében Kecskemét járás kivételével: Baja, Kalocsa, Kiskőrös, Kiskunfélegyháza, Kiskunhalas, Bácsalmás, Kiskunmajsa, Kunszentmiklós, Tiszakécske, Jánoshalma) vagy kedvezményezett településen (a fent említett kedvezményezett járásokhoz tartozó településeken felül Kunbaracs) valósul meg, új munkahelyenként további 400 ezer Ft.

 

Ezeken felül az alábbi kiegészítő támogatásokra lehet pályázni:

 • amennyiben nyilvántartásban lévő kiközvetített álláskereső foglalkoztatására vállalkozik a pályázó, új munkahelyenként 700 ezer Ft vagy
 • amennyiben nyilvántartásban lévő kiközvetített olyan álláskereső foglalkoztatására vállalkozik a pályázó, aki a foglalkoztatást megelőző 12 hónapban kizárólag közfoglalkoztatási jogviszony keretében volt foglalkoztatva, új munkahelyenként 1,5 millió Ft vagy
 • amennyiben a hatodik életévét be nem töltött gyermekét saját háztartásában nevelő nő foglalkoztatására vállalkozik a pályázó, új munkahelyenként 1,5 millió Ft.
 •  

  A támogatás mértéke, intenzitása és formája

 • A regionális beruházási támogatás mértéke legfeljebb 120 millió Ft, ami a kedvezményezett járásokban és településeken megvalósuló beruházásoknál legfeljebb 240 millió Ft-ra emelkedhet.
 •        Bács-Kiskun megyében a regionális beruházási támogatás mértéke - más állami támogatásokkal együtt - nem haladhatja meg az elszámolható beruházási költségeknek

  • 70%-át a mikro-, és kisvállalkozások esetén,
  • 60%-át a középvállalkozások esetén.
 • Csekély összegű (de minimis) támogatás jogcímen odaítélt támogatás támogatástartalma – a folyó pénzügyi évben és az azt megelőző két pénzügyi év során - nem haladhatja meg a 200 ezer eurónak, a közúti szállítási ágazatban a 100 ezer eurónak megfelelő forintösszeget.
 • Mindkét támogatási kategória utófinanszírozott és vissza nem térítendő formában érhető el. (50 %-ára előleg igényelhető)

   

  Kik nyújthatnak be pályázatot?

  Magyarországon székhellyel vagy telephellyel rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozások, akik vállalják, hogy:

  • a beruházásban érintett telephelyen legalább 2 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló számára létesít új munkahelyet,
  • a létszámbővítés eredményeként felvett többletlétszámára és az éves átlagos statisztikai állományi létszámra külön-külön és együttvéve legalább 2 éves folyamatos foglalkoztatási kötelezettséget vállal,
  • a beruházással létrehozott kapacitásokat, szolgáltatásokat az eredeti foglalkoztatási célnak megfelelően a beruházás befejezésétől (az üzembe helyezés időpontjától) számított 3 évig folyamatosan az eredeti célnak megfelelően fenntartja és működteti,
  • a beruházás nettó - ÁFA visszaigénylési jogosultsággal nem rendelkező pályázó esetében bruttó - bekerülési összköltségének legalább 25 %-át saját forrásból biztosítja, amelybe az államháztartás alrendszereiből nyújtott támogatás nem számítható be,
  • legalább egy lezárt teljes üzleti évvel rendelkező vállalkozásnak minősül,
  • a hatósági szerződés megkötésétől anyagi biztosítékot ajánl fel (valamennyi bankszámlára felhatalmazó levél és pénzügyi intézmény által vállalt garancia és/vagy nem lakás céljára szolgáló ingatlan jelzálog).


  A pályázat benyújtásának határideje és módja, értékelése

  A pályázatokat kizárólag Magyarországon feladott könyvelt postai küldeményként vagy gyorspostai/futárposta szállítás igénybevételével kell eljuttatni a beruházás helye szerinti illetékes kormányhivatal részére szeptember 10-éig 1 eredeti és 1 másolt példányban (valamint CD-n) a pályázati dokumentációban meghatározott feltételek szerint. (Bács-Kiskun Megye: Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály, 6000 Kecskemét, Klapka u. 34., NFA-2018-KKV kódjel feltüntetésével) A határidőben benyújtott, formailag megfelelő pályázatok támogatásáról vagy a támogatási igény elutasításáról a nemzetgazdasági miniszter november 5-éig mérlegelési jogkörében dönt.

   

  Pályázati dokumentumok

  A pályázati dokumentáció a kormányzati honlapon érhető el:
  http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium/hirek/ujabb-hatmilliard-forint-munkahelyteremtesre


  A pályázatok elkészítésével kapcsolatos kérdésekben Bugya Zita és Ba Zsuzsanna az alábbi elérhetőségeken nyújtanak további felvilágosítást:

  Telefon: 76/795-651

  E-mail: bugya.zita@bacs.gov.hu

  ba.zsuzsanna@bacs.gov.hu

  A fenti információk kizárólag informális jellegűek, a legfontosabb – de nem valamennyi – pályázati feltételről, figyelem felhívás céljából.