• 2018. június 9. 16:00
  • Forrás: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat

Módosul Bács-Kiskun területrendezési terve

A területrendezés és területfejlesztés egymással szorosan összefüggő és egymásra épülő tevékenység. Az ország és egyes térségeinek, így megyéinek is távlati, összehangolt társadalmi, gazdasági, környezeti fejlődését szolgálja. A területrendezés a távlati térszerkezeti, területfelhasználási rendet és a területek folyamatos használatának szabályozását határozza meg. Mindez csak tudatos, összehangolt tervezési rendszerrel biztosítható, melynek két szintje van, a területi tervezés és a településtervezés. Az elkövetkezendő hónapokban a megyei területrendezési terv módosítása zajlik.
Módosul Bács-Kiskun területrendezési terve

 

A területrendezési terv elkészítésével a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat célja, hogy erősítse a megyei területi kohéziót, elősegítse a társadalmi és gazdasági növekedést, megteremtse a fenntartható fejlődés feltételeit, lehetővé tegye az innováció térbeli terjedését, a társadalmi, kialakítsa a gazdasági és a környezeti céloknak megfelelő térbeli szerkezetet. Fontos célkitűzés, hogy a városok és a községek, illetve a fejlett és az elmaradott térségek és települések közötti - az életkörülményekben, a gazdasági, a kulturális és az infrastrukturális feltételekben megnyilvánuló - jelentős különbségek csökkenjenek. A tervezők arra törekednek, hogy a módosított tervek elősegítsék a térség térszerkezetének, településrendszerének harmonikus fejlődését. Nem utolsó sorban a terv hozzájárul a nemzeti és megyei identitástudat megerősítéséhez is.

A megyék területrendezési tevékenysége elsősorban a több települést érintő infrastrukturális és a környezetvédelemhez kapcsolódó fejlesztések összehangolására irányul, valamint megteremti a kapcsolatot az országos és a helyi rendezési tervek között. A megyei területrendezési terv teremti meg a települések közötti szerkezeti kapcsolatokat, meghatározza a jellemző terület-felhasználási elemeket és rögzíti az övezeti szabályokat tartalmilag és formailag. Az általános rendelkezések mellett tartalmazza a megyei területrendezési tervet, a megye szerkezetére vonatkozó szabályokat, térségi övezeti szabályokat. A terv térképeket, települési lebontású övezeti meghatározásokat tartalmaz.

Fontos, hogy a megyei területrendezési terv módosításakor a települések az elkövetkezendő évekre vonatkozó infrastrukturális és környezetvédelemhez kapcsolódó fejlesztési elképzeléseiket megosszák a megyei tervező csapattal, hiszen a 2021-2027 EU-s finanszírozási ciklushoz is meghatározó információkkal szolgálnak elképzeléseikkel. Június közepéig lehet jelezni, azokat a térségi jelentőségű fejlesztési elképzeléseket, melyek a megyei területrendezési tervbe beemelhetők.

A megyei területrendezési terv társadalmi egyeztetése már a nyár folyamán megkezdődik. Valamennyi járásszékhely műhelymunkának ad otthont július folyamán, ahol helyi közösségek, lakosok is véleményt nyilváníthatnak elképzeléseikről.

A megyei területrendezés jelentős szerepet vállal a települések fejlesztéseinek koordinálásában és végrehajtásában, azért hogy az országos és a települési önkormányzati döntések a legteljesebb információk birtokában szülessenek és a legalkalmasabb helyen történjenek.