• 2018. február 13. 15:30

Megalakult a félegyházi választási bizottság

Február 13-án megalakult Kiskunfélegyházán a Bács-Kiskun Megyei 4. számú Országos Egyéni Választókerületi Választási Bizottság. Az Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság tagjait a jegyző javaslata alapján a város képviselő-testülete egyhangú döntésével választotta meg február 8-i ülésén. A Bizottság tagjai: dr. Dobák Nándor, dr. Palásti Gabriella, Csabai Csaba Pál, póttagjai pedig Kovács-Csonka Szilvia és Mészáros Márta.
Megalakult a félegyházi választási bizottság

 

A bizottsági tagok eskütételüket követően megtartották alakuló ülésüket, melyen elnökké dr. Dobák
Nándort, elnökhelyettessé dr. Palásti Gabriellát választották meg. A bizottság üléseiről és döntéseiről a www.kiskunfelegyhaza.hu oldalon folyamatosan
tájékozódhatnak.

Dr. Faragó Zsolt
a Helyi Választási Iroda vezetője