• 2017. december 15. 07:30

Ésszel, szívvel, tisztességgel

Az év végi ünnepekre készül Félegyháza. Meghittség szüremkedik az utcákra az otthonok függönyei mögül, megérintve a járókelők lelkét. Karácsonyi fényekbe öltözött a város. Utcáin és terein ilyenkor ajándékvásárlók sietnek, Mikuláscsizma koppan, korcsolyafém csikordul, forralt bor, vagy forró tea mellett toporgók beszélgetnek… Különösen jó most félegyházinak lenni.
Ésszel, szívvel, tisztességgel

 

Ebben az ünnepi hangulatban visszatekintve az elmúlt esztendőre – vagy akár három évre -, felidézni, hogy honnan indultunk, számba venni az elért eredményeket, mérlegre tenni a küzdelmeket, megélt mélységeket és magasságokat, katartikus élmény számomra. Ezt az érzést szeretném megosztani most Önökkel.

Végletekig feszült, megosztott helyzetben lettem három évvel ezelőtt szülővárosom polgármestere. Akkor már hosszabb ideje szomorúan konstatáltam: az anyagi javak hiánya, a személyes ellentétek és a rengeteg politikai adok-kapok rányomja a bélyegét a mindennapokra. Azokéra, akik mertek még közéleti szerepet vállalni, és azokéra is, akik az élet más területein próbáltak helytállni. A mindent megmételyező bizonytalanság és gyanakvás érzékelhető volt a köztereken, a rendezvényeken, az egészségügyi és szociális ágazatban, de a gazdasági életben, a félegyházi vállalkozások körében is. 2014 októberében ezzel az örökséggel vettük át a várost az új képviselőkkel, és az önkormányzat munkatársaival.

Voltak persze jól működő dolgok, de nagyon sok hiányosságot örököltünk. A helyzet feltárása után fontossági sorrendet állítottunk fel, terveket készítettünk, és hozzáláttunk a megvalósításhoz. Természetesen nem tudunk minden hiányosságot egyik napról a másikra megoldani, de törekszünk arra, hogy lépésről lépésre megteremtsük az ideális, minden félegyházi számára kielégítő életfeltételeket a legnagyobb léptéktől a legkisebbig, az egészségügyi ellátástól az utcák, járdák állapotáig. Mert mindenkinek más a fontos ebben a városban. De nekünk, a város vezetőinek mindenki igénye fontos.

Sok szó esett róla évközben, így nem kívánom most tételesen felsorolni, mi mindenben történt előrelépés 2017-ben. Közülük számos ügy akár évtizedek óta hiába várt megoldásra. Megszabadultunk például a sportcsarnok terheitől, új kórházszárny épült, újraindult a sebészet a városban. Korszerűsödött a fürdő, amely immár európai szintű öltözővel és a gépészettel várja a vendégeket, új ravatalozó épült. Számos útfelújítást sikerült véghezvinni, városrészek életét könnyítve meg ezzel. Fejlődött a külterület, több mint 150 közvilágítási lámpatest került ki a közterületekre, és hamarosan elindul a Zöldváros program, ami újrarajzolja, és évtizedekre meghatározza Félegyháza arculatát.

Egyszerre felemelő és nyomasztó felelősség ez. Ugyanakkor végtelenül megtisztelő lehetőség, amiért minden nap hálát adok. Egy régi városi elöljáró szavait idézve igyekszem ésszel, szívvel, tisztességgel megfelelni.

Büszke vagyok az eredményekre: a beruházásokra, fejlesztésekre, növekvő adóbevételekre, megerősödő intézményekre, új munkahelyekre, szépülő közterületekre… De a legeslegbüszkébb Önökre, félegyháziakra vagyok. Mindannyiunk közös érdeme, hogy olyan közösségben élünk, ahol nincs gyűlölködés, viszont rengeteg összefogás, civil kezdeményezés bontakozik ki. Az egymásra figyelő, inspiráló légkör másokat is tettre sarkall, termékeny közeg a kreatív energiák kibontakoztatására az intézményekben, polgármesteri hivatalban.

Az elmúlt három évben sikerült távol tartani a várostól a megosztó „nagypolitika” szélsőségeit.  Annak ugyan látszanak már a jelei, hogy ez – ráfordulva a választások évére – nem marad így. Én mégis azt kívánom Félegyházának és magunknak, hogy maradjon miénk továbbra is az együttgondolkodás, a városunk iránt érzett közös büszkeség és szeretet! Végezetül Charlotte Carpenter szavait idézve kívánok áldott, békés karácsonyt, és sikerekben gazdag új esztendőt: „Ne feledd, ha a karácsony hiányzik a szívedből, akkor a fa alatt sem találsz rá.”

Csányi József
Kiskunfélegyháza polgármestere