• 2018. június 11. 11:00
  • Forrás: Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Elhunyt Retkes Mátyás nyugállományú tűzoltó alezredes

Június 5-én, életének 66 életévében elhunyt Retkes Mátyás nyugállományú tűzoltó alezredes, a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság egykori Mentésszervezési Osztály osztályvezetője, megbízott igazgató-helyettese.
Elhunyt Retkes Mátyás nyugállományú tűzoltó alezredes

 

Retkes Mátyás 1952-ben született Kiskunfélegyházán. 1974. október 1-jén szerelt fel vonulós tűzoltónak a Kiskunfélegyházi Városi Tűzoltóparancsnokságra. Vezetői korán felfigyeltek az értelmes fiatalemberre, így 1975-ben megkezdte tanulmányait Tűzoltó Tisztképzőn, amelyet 1977-ben végzett el, alhadnagyi rendfokozattal. Ezt követően, 1982-ben a Szovjetunióban, Tűzoltó Mérnöki Műszaki Főiskolán szerzett diplomát.

Első tiszti beosztása előadó volt, majd csoportvezető, 1988-ben kinevezték megyei parancsnok-helyettesnek. Az évek során többször töltött be osztályvezetői beosztást, 2005-ben megbízták igazgató-helyettesi feladatok ellátásával. Nyugállományba vonulása időszakában is ezt a beosztást töltötte be. Munkatársai követelménytámasztó, ugyanakkor végtelenül emberséges, igazságos magatartásáért tisztelték és szerették.

Sikeres szakmai munkája alapján számtalan elismerésben részesült, 1982-ben megkapta a Tűzbiztonsági Érdemrend Bronz, 1986-ban pedig az Ezüst Fokozatát. 1988-ban kiemelkedő munkája elismeréseként a Haza Szolgálatáért Érdemérem Ezüst Fokozatát kapta meg. Birtokosa a Köztársasági Érdemrend Kiskeresztjének. 32 éves tűzoltói pályafutása alatt több mint húsz esetben részesült elismerésben.

Elveinek sohasem fordított hátat, nyugdíjba vonulása után is aktív kapcsolatot tartott fenn a volt munkatársakkal. Nyugdíjas éveiben is aktív, a tűzoltóállomány érdekeit figyelembe vevő munkát végzett. 
A Bács-Kiskun megyei Tűzoltó Sport Club meghatározó személyisége volt, hosszú éveken keresztül elnökként támogatta a tűzoltó klub vagyonának megőrzését, gyarapítását és a szövetség forrásait az aktív tűzoltók szabadidős sportolási tevékenységének támogatására fordította. Volt ereje, energiája odafigyelni a nyugdíjas tűzoltóvezetők kapcsolatainak ápolására az ehhez szükséges feltételek megteremtésére is. Mindig fiatalos, előremutató gondolatokkal rendelkezett, rugalmas, együttműködő ember volt, mindig igazodott a jelenkor kihívásaihoz, a mában élt.


Temetés helyszíne: Református temető, Kecskemét, Irinyi utca
Temetés időpontja: Június 18., hétfő, 14 óra