• 2018. február 11. 07:30
  • Forrás: Sarlós Boldogasszony Templom

A Sarlós Boldogasszony Templom hírei

Évközi 6. vasárnap - 2018. február 11.
A Sarlós Boldogasszony Templom hírei

 

1. Hétfőn este ½ 6-tól Bibliaórát tartanak a Jókai utcai Közösségi Házban. Minden érdeklődőt szeretettel várnak.

2. Hétfőn este, a Bibliaóra után ½ 7-kor tartják az egyházközség zárszámadó gyűlését. Kérik az egyházközség képviselőit, hogy lehetőség szerint tegyék szabaddá magukat erre az alkalomra.

3. Február 13-án, kedden a Boldogságos Szűz Mária fatimai jelenésére emlékeznek, a családokért imádkoznak. A szentmisék reggel 7 órakor, déli 12 órakor és este ½ 6 órakor lesznek. ½ 12-től rózsafüzért imádkoznak a családokért.

4. A Mária Tisztelők Köre közös imádságot hirdet minden hónap 13-án, este 6 órára, Lugosi Lászlóné Mártírok útja 7. szám alatti lakásába. Minden érdeklődőt szeretettel várnak.

5. Kedden és pénteken 9-11 óráig van nyitva a Jókai utca 1. szám alatti Karitász bolt. Szeretettel várják az érdeklődőket.6. Kedden este 5 órakor a városi könyvtárban előadást tart Hajagos Gyula esperes-plébános „A házasság a család alapja” címmel. Ide is várnak minden érdeklődőt.

7. Február 14-én, szerdán hamvazószerda lesz, a nagyböjt kezdete. Használják ki ezt az üdvös időszakot, hogy az őszinte bűnbánat és a jócselekedetek által méltó módon készüljenek fel Húsvét szent ünnepére. Ne feledkezzenek meg arról, hogy hamvazószerda szigorú böjti nap. Szerdán reggel ½ 7-kor, 8 órakor, 9 órakor és este ½ 6-kor lesznek szentmisék. A Kalmár kápolnában ezen a napon nem tartanak szentmisét.

8. A nagyböjti időben szerdán és pénteken keresztúti ájtatosságot tartanak délután ½ 5-től a templomban.

9. Március 21-én, szerdán Kóspallagra és Márianosztrára szervez zarándoklatot a Mária Légió. Jelentkezni a plébánia irodájában lehet 2800 forint útiköltség befizetésével.

10. Hatnapos Szentföldi körutat szervez a BH Tours Kft. október 30-a és november 4-e között. A részletes program és a jelentkezéssel kapcsolatos tudnivalók a templomi hirdetőtáblán olvashatók.

Áldott vasárnapot kívánunk mindannyiuknak!