• 2017. március 19. 07:30
  • Forrás: Sarlós Boldogasszony Templom

A Sarlós Boldogasszony Templom hírei

Nagyböjt harmadik vasárnapja - 2017. március 19. A hét ünnepei: Hétfő: Szent József főünnepe. Szombat: Gyümölcsoltó Boldogasszony főünnepe.
A Sarlós Boldogasszony Templom hírei

 

1. Nagyböjti tartós élelmiszergyűjtést hirdet március 19-e és 26-a között a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia. Akinek van lehetősége magával vinni egy kis csomagot a szegények, rászorulók javára, azt kérik, hogy a sekrestyében adja le. Nagylelkű adományaikat előre is hálásan köszönik!

2. Hétfőn este ½ 6-kor Bibliaórát tartanak a Jókai u. 28. szám alatti Közösségi Házban. Minden érdeklődőt szeretettel várnak.

3. A nagyböjti időben szerdán és pénteken keresztúti ájtatosságot tartanak délután ½ 5-től. Kérik, hogy menjenek el minél többen, hogy Krisztus Urunk szenvedéstörténetét átelmélkedve jobban ráhangolódhassanak a húsvét misztériumára.

4. Kedden és pénteken 9-től 11 óráig van nyitva a Karitász bolt Jókai u. 1. szám alatti helyisége. Szeretettel várják az érdeklődőket.

5. Kedden az esti szentmise után énekkari próbát tartanak a Jókai utcai Közösségi Házban. Szeretettel várják a régi és az új énekkari tagokat.

6. Március 23-án, csütörtökön délután 4 órakor lesz a Szent Mónika Közösség gyűlése a Közösségi Házban.

7. Március 25-én, szombaton Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén reggel 7-kor és este ½ 6-kor lesznek szentmisék. Reggel 8 órától a Boldogságos Szűz Máriát köszöntik az 1000 üdvözlégy Mária imádsággal, amit az oldalkápolnában imádkoznak. Hívják a kedves testvéreket, hogy minél többen vegyenek részt ezen a közös imádságon. Az esti szentmisét a Szent Mónika Közösség szándékára mutatják be. A szentmise keretén belül lesz az adoptációs fogadalomtétel. Részletek a hirdetőtáblán olvashatók.

8. Szombaton este 7 órakor zenés nagyböjti áhítatot, imaórát tartanak a templomban. Szeretettel hívnak mindenkit.

Áldott vasárnapot kívánunk mindannyiuknak!