• 2018. május 31. 15:30
  • Forrás: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat

A komplexitás jegyében

Második ülését tartotta a Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács a megyeháza épületében, május 30-án. Az ülést Rideg László, a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés elnöke nyitotta meg, aki beszédében az idei év eddig megtett lépéseit vázolta fel.
A komplexitás jegyében

 

A konzultáció központi kérdése volt, hogy a Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács költségvetése saját erőből nem teszi lehetővé nagyobb területfejlesztési projekt megvalósítását, így javasolt a 2017-ben Nemzetgazdasági Minisztériumnak benyújtott sikeres pályázat kiegészítése a 2018- as évre, mely a természetközeli szennyvíztisztítás témakörében elnyert támogatási kérelmet foglalja magába. A tavalyi évben elnyert támogatás során a bugacpusztaházi IKSZT épületének szennyvízelvezetési rendszerét fejlesztik egy olyan mintateleppé, amely alkalmas arra, hogy a lakosság, a cégek és a szakmai szervezetek számára bemutassa azt a „jó gyakorlat”-ot, amely biológiai megoldásokat alkalmaz a használt víz tisztítására.

Ennek üzemeltetése nem igényel majd nagy szakmai gyakorlatot, nincs energia- és vegyszer igénye, nem kell állandó felügyelet alatt tartani, valamint alkalmazkodik a szezonális ingadozásokhoz. Kiválóan alkalmazható olyan területeken, ahol a közüzemi csatornahálózat nem elérhető vagy gazdaságosan nem kiépíthető, alacsony a népsűrűség, tehát a tanyás térségek számára is kifejezetten kedvező. A fejlesztés megyénkben egyedülálló, de országosan is ritkaságnak számít.

A bugacpusztaházi projekt további munkálataihoz támogatási kérelmet nyújtana be a Térségi Fejlesztési Tanács, mely e szerkezet bővítését jelentené egy szürke- és csapadékvíz hasznosító rendszer kiépítésével, továbbá egy, a természetközeli szennyvíztisztítást, a szürkevíz hasznosítás és csapadékvíz hasznosítás lehetőségeit és előnyeit bemutató tanulmány készítésével is. A terület bemutatóhelyként funkcionálna, mely arra lenne hivatott, hogy prezentálja, miként tud a gyakorlatban is jól működni a mintatelep. E kérelem pozitív elbírálása esetén a megvalósítás alatt álló projekt, természetközeli szennyvíztisztító és bemutatóhely egy komplex vízgazdálkodási rendszerű intézménnyé lenne továbbfejleszthető.

A Térségi Fejlesztési Tanács legfőbb feladatának érzi a tagjait alkotó megyei önkormányzatok számára a Homokhátság természeti, gazdasági fejlődésére jelentőséggel bíró projektjeinek előkészítését, a fejlesztési tevékenységek koordinálását.