• 2018. június 6. 16:00

60 éve érettségiztünk...

Az 1958-ban, az egykori egykori Petőfi Sándor Általános Gimnáziumban érettségizett öregdiákok találkoztak Kiskunfélegyházán, május 26-án.

 

A híres alma materben 34-en érettségiztünk, napjainkban 80. életéveinkhez közeledve 10-en maradtunk. A találkozón visszaemlékeztünk a közösen eltöltött időkre, a szép diákévekre, a bennünket ért örömökre, bánatokra. Felidéztük elhunyt társaink, szeretett tanáraink emlékét. Beszámoltunk jelenlegi életünkről, helyzetünkről, családunkról, munkánkról, egészségi állapotunkról. Beszélgettünk arról, hogy mi dolgunk van még az életben...

Tanáraink hazaszeretetre, szabadságra, az 1848-as márciusi ifjak példájának követésére neveltek bennünket. Találkozásainkon mindig felidéztük az 1956-os októberi félegyházi eseményeket. Osztályunk aktívan részt vett a forradalomban, a városi tüntetéseken. Közülünk többen tagjai voltak osztályfőnökünkkel, Sallai Sándorral a vezetésnek, a Városi Nemzetőrségnek, ott teljesítettek szolgálatot. 

Kiemelkedett osztálytársunk Fekete Pál tevékenysége, városi ünnepségen szavalt, forradalmi verseket írt és diáktársai forradalmi tevékenységének vezetője is volt. Sokat tett a hazafias érzések, tettek erősítéséért.  Bátor helytállásáért a hatalom kizárta iskolánkból. Velünk nem érettségizhetett le. Megtagadták tőle a tanulás jogát, börtönbe zárták. Osztályunk mindíg tagjának tekintette, szeretettel fogadta Palit. A forradalom leverése után osztályunk tagjai a városban tiltakozó rendszerellenes írásokat terjesztettek.

1957. március elsején este 9-kor a város katonai vezetője tisztjeivel jelent meg a kollégiumunkban. Felsorakoztatták a szervező tanárainkat, tanulókat, és szobánk asztalfiókjait kiforgatták, bűnjeleket kerestek. Osztályunk forradalmi tetteivel, szellemiségével megérdemelten vívta ki az 1956-os osztály megtisztelő címet, amire életünk végéig büszkék leszünk. Nagytudású igazgatónk, dr. Mezősi Károly a tüntetésre felsorakozott diákjait azzal indította útnak "12 évig nem taníthattuk azt, amit a szívünkben éreztünk". Ez pedig az igazi magyar hazaszeretetet. Ez a hozáállása szeretett igazgatónk állásába került.

Mezősi Károly híres Petőfi-kutatóként aktívan dolgozott a nagy költőnk munkásságának megismertetéséért, emlékének megőrzéséért, születési helyének tisztázásáért. Kijelenthetjük, hogy az iskolánkban az élethez valóban fontos, használható ismereteket, szemléletet kaptunk tanárainktól, amelyek megalapozták szakmai, emberi helytállásunkat. 

Társaink döntő többsége derekasan megállta helyét, elérte célját. A jelenlévők emlékszalagot helyeztek el a volt gimnáziumban, ezt követően közös fotózás következett, majd Fekete Pál szobránál koszorút helyeztünk el. 

Osztályunk meglévő tagjai nevében köszönetet mondunk a városi vezetésnek, és mindennek előtt Lezsák Sándor úrnak az országgyűlés alelnökének, hogy Fekete Pál emlékének megőrzéséért, szobrának felállításáért sokat tett. A megemlékezésen dr. Mészáros Gyula mondott beszédet, felidézve Pali tetteit, helytállását, érdemeit, személyes kapcsolatát. Kiemelkedett közülünk tevékenységével, forradalmi szellemével. Jó diáktársunk volt, élete példaértékű számunkra, a mindenkori ifjúság számára. Forradalmi cselekedeteivel igazolta hazaszeretetét. Pedagógusként, tanítóként, a fiatalok tudásának, műveltségének megalapozásáért dolgozott. Kiváló pedagógus volt, gazdag élete során új szemléletű történelmi tankönyvet írt. 

Elhunyt tanáraink, osztálytársaink tanáraink emlékét megőrizzük, szívünkbe zárjuk. 

Úgy búcsúztunk, ha élünk, ismét találkozunk. 

Dr. Faragó Gyula, az öregdiákok nevében.   
 

60 éve érettségiztünk...

60 éve érettségiztünk...