• 2017. október 10. 15:30
  • Forrás: magro.hu

Kárt szenvedett idén? Hamarosan kárenyhítő juttatás érkezhet

Az előző évekhez hasonlóan idén is hamarosan érkezik a kárenyhítő juttatás az agrárkárt szenvedett érintetteknek. A kérelmekről várhatóan 2018. március végéig döntenek a területileg illetékes megyei kormányhivatalok. A döntésről határozatban értesítik a gazdálkodókat az elemi kárral érintett kultúráiról. A kérelmeket november 1-je és 30-a között kell benyújtani a Magyar Államkincstár felé – közölte honlapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara.
Kárt szenvedett idén? Hamarosan kárenyhítő juttatás érkezhet

 

Elég lesz a keret a károkra

A kárenyhítési alapban rendelkezésre álló 27 milliárd forint várhatóan fedezi majd a kifizetéseket.

A 2011. évi CLXVIII. törvény teremtette meg a gazdálkodók számára, hogy termésveszteségeikre a kárenyhítési alapból támogatást igényeljenek. Kérelmüket 2017. november 1. és 30. között, kizárólag a Magyar Államkincstár MKR elektronikus kérelembenyújtó felületén adhatják le.

A gazdálkodó kárenyhítő juttatás igénybe vételére jogosult, ha:

  • a termőföld az egységes kérelem benyújtásakor, a mezőgazdasági káresemény bekövetkezésekor és a kárenyhítő juttatás igénylésekor is a használatában volt,

  • a használatában levő termőföldön bekövetkezett mezőgazdasági káreseményt a területileg illetékes kormányhivatalhoz bejelentette,

  • az érintett növénykultúrában 30 százalékot meghaladó hozamcsökkenést okozó elemi kár, valamint a káresemény következtében a károsodott növénykultúra vonatkozásában 15 százalékot meghaladó hozamérték-csökkenés következik be, és ezekről a kormányhivatal határozatot állított ki,

  • a kárenyhítési hozzájárulást szeptember 15-ig határidőben és maradéktalanul megfizette a kincstár által megadott számlaszámra.


Fontos 2017-es változás, hogy a benyújtó felületen csak a kormányhivatalok által igazolt mezőgazdasági kárbejelentéssel rendelkező kultúrák jelennek majd meg. Ezzel összefüggésben az ügyfél kifizetésének szempontjából figyelembe vehető üzemi szint megállapításához is csak ezeket a kultúrákat összesítik.

A kárenyhítő juttatás összege legfeljebb a hozamérték-csökkenés 80 százalékáig terjedhet. Azok az igénylők, akik az egységes kérelemben releváns, teljes üzemi szintű referenciahozam-értéknek legalább a felére kiterjedően nem kötöttek az adott növénykultúrára jellemző kár ellen biztosítást, úgy a számított kárenyhítő juttatásnak csak az 50 százalékára lesznek jogosultak.

A 2017-re érvényes biztosításról szóló igazolást az igénylő felületen kell becsatolni. A kárenyhítő juttatás iránti kérelemben a növénykultúrák tárgyévi- és referencia hozamértéke a hivatalos referenciaárak és referencia hozamok felhasználásával állapítható meg. Ezek értékét a kárenyhítési felület megnyitásakor jelenteti meg a Földművelésügyi Minisztérium. Ha egy növénykultúrára vonatkozóan a termelőnek nincs a referencia-időszak valamelyik évére saját hozamadata, akkor az AKI által meghatározott hozamadatok használhatóak fel.

A kárenyhítő juttatás iránti kérelmekről előreláthatóan 2018. március végéig döntenek a területileg illetékes megyei kormányhivatalok, és határozatban értesítik a gazdálkodókat az elemi kárral érintett kultúráiról. A szakemberek szerint az idei jogos kárenyhítési juttatások száma magasabb az előző évek körülbelül 3300-as nagyságánál, de a kárenyhítési alapban rendelkezésre álló 27 milliárd forint várhatóan fedezi majd a kifizetéseket.