• 2017. október 21. 11:30
  • Forrás: autopro.hu

2500 új munkahelyet jelent a második kecskeméti Mercedes-gyár

Hosszú távra tervez a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. Kecskeméten: 2016-ban bejelentették a már meglévő kompaktautó gyáruk fejlesztését és kapacitásbővítését, továbbá egy második, csúcstechnológiával rendelkező gyártási egység megépítését a telephelyen, ami nem kevesebb, mint 1 milliárd euró beruházásával valósul meg. Az új egység teljes mértékben az Ipar 4.0 szellemiségében épül, egymással szoros összeköttetésben álló gyártóegységekkel és messzemenőkig digitális folyamatlánccal, ami még rugalmasabbá és hatékonyabbá teszi a termelést. A termelés megkezdése az évtized végére várható, amivel 2500 új munkahely jön létre a térségben, ez pedig új kihívások elé állítja a vállalat emberi erőforrás menedzsmentjét.
2500 új munkahelyet jelent a második kecskeméti Mercedes-gyár

 

Lena Doll, a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. HR vezetője 14 évvel ezelőtt csatlakozott a Daimler AG-hoz, a vállalat Rajna-vidéki telephelyén, Wörthben. A duális oktatási program diákjaként saját tapasztalatból is tudja, milyen fontos szerepet tölt be ez a képzési rendszer a vállalat hosszú távú sikereiben és a munkatársak motiváltságának fenntartásában. Alábbi interjúnkban a magyarországi munkaerőforrás jelenlegi állapotairól és a növekedéssel járó új kihívásokról beszél.

– Pályafutása során négy különböző országban dolgozott Ázsiában és Európában. Mit gondol, melyek a magyar munkaerőpiac sajátosságai?

– 
Amikor két évvel ezelőtt az országba érkeztem, rengeteg melegséggel és tárt karokkal fogadtak. Ez az empátia, a közös célok iránti szenvedélyes elkötelezettség, az erős tanulási készség és az önálló, kreatív gondolkodás az, amit azóta is magam körül tapasztalok. Ezzel egy időben azonban egyre nagyobb a szakképzett munkaerő hiánya az országban, főként a magas foglalkoztatottsági ráta és a folyamatos beruházások következtében – ez pedig jelentősen kihat a rendelkezésre álló tudására is.

– Milyen további kihívásokkal néz szembe a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. az új kecskeméti beruházás kapcsán?

– A második gyár megnyitásával a munkaerő állományunk hirtelen és jelentősen fog gyarapodni. A legfőbb célunk, hogy maradéktalanul átadjuk a know-how-t az új munkatársaknak, és továbbra is biztosítsuk a magas képzettségi szintet. Ezzel nemcsak a termékeink minőségét és a gyár sikerességét garantáljuk, hanem megfelelő környezetet is teremtünk egy motivált munkaközösség számára, amely készen áll teljesíteni mindennapi munkája követelményeit.

– Milyen módszereket alkalmaz a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft., hogy elérje ezt?

– A toborzási folyamat során a vezetők a vállalat minden szintjén központi szerepet töltenek be abban, hogy a legalkalmasabb jelöltet válasszák ki valamennyi pozícióra, és hogy biztosítsák a megfelelő szervezeti orientációt. Ez adja meg az alapokat egy fejlődni vágyó, hosszú távra tervező és az új körülményekhez alkalmazkodni képes munkaközösség számára. A legfontosabb és leginkább jövőbemutató intézkedésünk azonban az új képzési központ létesítése, elsősorban a duális képzésben résztvevő középiskolások és felsőoktatási hallgatók számára. A Mercedes-Benz Academy Kecskemét szintén a kecskeméti telephelyen, a vállalat saját bölcsődéje és óvodája mellett épül meg. Az új képzési központ létrehozása is azt bizonyítja, hogy a duális oktatási és képzési rendszer kulcsszerepet játszik a vállalat hosszú távú sikereiben: biztosítja a gyárunk igényeire szabott, speciális tudás átadását és a magasan képzett szakemberek utánpótlását, miközben állandó lehetőséggel is szolgál munkatársainknak, hogy továbbfejlesszék szaktudásukat. A Mercedes-Benz Academy Kecskemét, amelynek alapkőletételére szeptember 21-én került sor, jövőre már meg is nyitja kapuit a tanulók előtt, és lehetővé teszi számunkra, hogy 2020-ra megháromszorozzuk a duális oktatásban és szakképzésben résztvevők számát. Ez azért is nagyszerű, mert idén ősszel is – amikor nem kevesebb, mint 175 tanuló és 40 főiskolai hallgató kezdhette meg tanulmányait a Mercedes-Benz duális képzési és oktatási rendszerben – sokszoros volt a túljelentkezés. Az új képzési központ továbbá belső képzéseknek, adminisztratív és gyártósori tréningeknek is helyet ad majd, illetve a munkaerő toborzási napokat és az új munkavállalók gyártósori betanítását is ide fogjuk szervezni. A Kecskemét városával és a munkaügyi hivatallal való együttműködésből további, cégeken átívelő intézkedések is születhetnek a jövőben.

– Nemzetközi szinten milyen eszközökhöz folyamodik a vállalat, hogy állandóan alkalmazkodni tudjon a gyorsan változó idők új és új kihívásaihoz?

– A Daimler 2016-ban indította el nemzetközi Leadership 2020 programját, amelynek keretében 200 ember dolgozik együtt különböző országokból, generációkból és a cég valamennyi szintjéről, hogy biztosítsák a vállalati kultúra folyamatos megújulását a személyzetfejlesztés, a döntéshozási folyamatok, a szervezeti struktúra és a munkamódszerek területén egyaránt. A program célja, hogy ne csak készen álljunk reagálni a jövőbeni gazdasági és technológiai változásokra, de formáljuk is azokat.