Titkok a levéltárból - Felmérés a város zenei életéről 1928-ban

Titkok a levéltárból - Felmérés a város zenei életéről 1928-ban
1928-ban a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium egy 395 pontból álló kérdőívet küldött minden magyar város polgármesterének. A felmérés igyekezett a vidéki városok zenei életét minden szempontból körüljárni, rákérdezett a település zenei múltjára, hagyományaira, az egyházi zenére, a zeneoktatásra, a zenekarokra és dalárdákra, a színházi előadásokra és hangversenyekre, a mozgófényképszínházakra...
Titkok a levéltárból - Haubner Károly kottái a levéltárban

Titkok a levéltárból - Haubner Károly kottái a levéltárban
A levéltár a kézzel vagy géppel írt iratokon kívül különleges dokumentumokat is őriz, például kottákat. Ezek közül a legjelentősebbek Haubner Károly nevéhez fűződnek.
Titkok a levéltárból - „Ebattával káromkodni merészlett”

Titkok a levéltárból - „Ebattával káromkodni merészlett”
A nyelvhasználat sajátos fajtája a szitkozódás, káromkodás. A magyar nyelv gazdag a csúnya szavakban, az azonban koronként változó, hogy mit tekintenek annak, illetve melyik szitokszó használata terjedt el szélesebb körben.
Titkok a levéltárból - Harmadik női díszpolgárunk: Fazekas Ágnes Mária Blandina

Titkok a levéltárból - Harmadik női díszpolgárunk: Fazekas Ágnes Mária Blandina
A Constantinum 1908-tól 1948-ig tartó története során nagyon sok nővér tanított a különböző iskolafokozatokon, de talán egyikük működése sem hagyott olyan mély nyomokat az intézet életében, mint a félegyházi származású, a Constantinumban több mint húsz évig tanító Fazekas Mária Blandina nővér. 
Titkok a levéltárból - Második női díszpolgárunk: Szántó Piroska

Titkok a levéltárból - Második női díszpolgárunk: Szántó Piroska
A magyar festészet európai szinten is számon tartott alkotója 1913. december 7-én született Kiskunfélegyházán. Szülei korai halála után nagymamája nevelte. Elemi és középiskolai tanulmányait szülővárosában végezte, magántanulóként tett érettségi vizsgát az akkori Szent László Reálgimnáziumban (ma Móra Ferenc Gimnázium).
Titkok a levéltárból - Első női díszpolgárunk: Kalmár Józsefné

Titkok a levéltárból - Első női díszpolgárunk: Kalmár Józsefné
A díszpolgári cím olyan erkölcsi elismerés, amellyel egy adott település fejezi ki tiszteletét, megbecsülését és háláját a kitüntetett személy iránt. Általában az nyerheti el, aki a közösség érdekében kifejtett tevékenységével, magatartásával eredményesen segítette elő a település anyagi és szellemi értékeinek gyarapítását. Ez a kitétel abszolút helytálló Kalmár Józsefné Fazekas Anna személyével...
Titkok a levéltárból - Állatokkal való közlekedés szabályai – 1930

Titkok a levéltárból - Állatokkal való közlekedés szabályai – 1930
Ma egyre kevesebb lovaskocsival, vagy más, állati erővel húzott közlekedési eszközzel találkozhatunk a közutakon. Az 1930-as években viszont nemcsak ez volt mindennapos, hanem a csordában, falkában az úton, vagy azon keresztül hajtott jószágok látványa is megszokottnak számított. A balesetek elkerülése érdekében szabályozni kellett a közlekedés feltételeit, s ezek a regulák egyaránt vonatkoztak a gépjárművekre, az...
Titkok a levéltárból - Kerékpárosok közlekedési szabályai 1930-ból

Titkok a levéltárból - Kerékpárosok közlekedési szabályai 1930-ból
A közúti forgalmat szabályozó 1929-es belügyminisztériumi rendelet külön kitért a kerékpáros közlekedésre is. 1930-ban a Félegyházi Közlöny le is közölte az ide vonatkozó passzusokat, melyek között találhatunk néhány, ma már elavultnak tűnő kitételt is. A szabályokon látszik azonban, hogy alkotói minél körültekintőbben, gondosabban igyekeztek eljárni, s próbáltak minden lehetséges balesetet megelőzni. A...
Titkok a levéltárból - Közlekedési kódex 1930-ból

Titkok a levéltárból - Közlekedési kódex 1930-ból
A közlekedési balesetekről szóló szomorú híradások nem csupán manapság borzolják a kedélyeket. Balesetek már a harmincas években is előfordultak, pedig az akkori forgalom sűrűsége, a járművek sebessége meg sem közelítette a mai viszonyokat.
Titkok a levéltárból - 75 évvel ezelőtt hármasikrek születtek Félegyházán

Titkok a levéltárból - 75 évvel ezelőtt hármasikrek születtek Félegyházán
Az ikrek születése mindig különlegességnek számít, fokozottan igaz ez az 1940-es évekre, amikor még csak természetes úton foganhattak meg a babák. Kiskunfélegyházán 1940-ben 1032 gyerek látta meg a napvilágot (551 fiú és 481 lány), ebből 10 esetben ikrek, egy esetben pedig hármasikrek jöttek világra. Városunkban a polgári anyakönyvezés 1895-ös bevezetése óta először 1940-ben születtek hármasikrek, ők a...