Titkok a levéltárból - A gimnázium száz éves fennállásának jubileumi és zászlószentelési ünnepsége

Titkok a levéltárból - A gimnázium száz éves fennállásának jubileumi és zászlószentelési ünnepsége
A működését 1809/10-ben megkezdő városi gimnázium 1910-ben ünnepelte fennállásának 100. évfordulóját. A rendezvény egyik jeles eseménye volt, hogy a régi megtépett, hosszú szolgálatban megkopott intézeti zászlót újjal cserélhették fel, hála a város bőkezű jótevőjének, özv. Kalmár Józsefné Fazekas Annának, aki kevéssel halála előtt is tanújelét adta az iskola iránti pártfogó elkötelezettségének.
Titkok a levéltárból - 120 éve avatták fel a gimnázium épületét

Titkok a levéltárból - 120 éve avatták fel a gimnázium épületét
1809-es alapításától kezdődően a városi gimnázium az Ótemplom mellett lévő iskolaépületben (ma Constantinum Móra Ferenc Általános Iskola) foglalt helyet. Az idők során azonban a négyosztályos algimnáziumból nyolcosztályos, érettségit adó főgimnázium fejlődött. A megnövekedett tanulói létszámot már nem tudta befogadni a korábbi épület.
Titkok a levéltárból - Constantinum – miért a Kalocsai Iskolanővérek?

Titkok a levéltárból - Constantinum – miért a Kalocsai Iskolanővérek?
1888-ban Schuster Constantin váci püspök 40 ezer aranykoronáról szóló alapítványt tett egy Félegyházán létesítendő zárda és leánynevelő-intézet céljára. Ezzel egyidőben levélben kereste meg az általa, még kalocsai működése idejéről jól ismert tanító szerzetestársulatot, a Miasszonyunkról nevezett Kalocsai Szegény Iskolanővéreket, aziránt tudakozódva, hogy két-három éven belül módjában áll-e a...
Titkok a levéltárból - Egy meg nem valósult lányiskola terve

Titkok a levéltárból - Egy meg nem valósult lányiskola terve
A 20. század közepéig általános gyakorlatként hazánkban is szétválasztották a serdülő ifjúság oktatását nemek szerint lány- és fiúiskolára. Kiskunfélegyházán a lányoktatás ügyét a 18-19. században sokáig nagyon mostohán kezelték, a lányok tanításának kérdését hosszú ideig a fiúoktatás érdekviszonyainak rendelték alá.
Titkok a levéltárból - Az Önkéntes Tűzoltó Egylet zászlóavatási ünnepsége 1898-ban   

Titkok a levéltárból - Az Önkéntes Tűzoltó Egylet zászlóavatási ünnepsége 1898-ban   
Az Önkéntes Tűzoltó Egylet 1893-ban alakult újjá Félegyházán. Ötéves eredményes működés után jutott el oda az intézmény, hogy zászlót készíttetett magának, „szimbólumául az egyetértésnek, összetartásnak s biztos zálogául a további fejlődésnek.” A városi közgyűlés örömmel fogadta a kezdeményezést és a zászlóavatást – egy népünnepéllyel összekötve – 1898. augusztus 20-án tartották meg.
Titkok a levéltárból - Az Önkéntes Tűzoltó Egylet megalakulása Kiskunfélegyházán

Titkok a levéltárból - Az Önkéntes Tűzoltó Egylet megalakulása Kiskunfélegyházán
Az önkéntes tűzoltói intézmény az 1860-as években terjedt el hazánkban. Ekkoriban kezdtek alakulni olyan egyesületek, amelyek az összetartozás és a közcélok iránti lelkesedés támogatásán túl a személy- és vagyonbiztonság megóvását is célul tűzték ki. A nemes törekvést Széchenyi Ödön gróf is felkarolta, majd a támogatók sorába lépett József főherceg is, felismerve, hogy a rendszeres működésre és...
Titkok a levéltárból - Kiskun Napok 1970

Titkok a levéltárból - Kiskun Napok 1970
Kiskunfélegyháza 1934-től kezdődően – különböző neveken – időről-időre idegenforgalmi rendezvénynek szánt programsorozatot rendezett. Ezek eleinte egy, később több naposak voltak, hívták őket Félegyházi Napnak és Kiskun Napnak is. Eredeti céljuk az volt, hogy széles körben bemutassák a várost az érdeklődőknek, a reménybeli befektetőknek és a kirándulni vágyóknak. Idővel a financiális okokból...
Titkok a levéltárból - A Sidol-szállító esete a kétfogatú kocsival

Titkok a levéltárból - A Sidol-szállító esete a kétfogatú kocsival
A levéltári dokumentumok mellett iratmellékletként olykor fényképet is lehet találni. Így van ez egy 1939-ben történt közúti baleset esetében is, amikor nemcsak a szerencsétlenség körülményeit rögzítő jegyzőkönyv, hanem a helyszíneléskor készült fényképek is fennmaradtak.
Titkok a levéltárból - Személyleírás sablon alapján

Titkok a levéltárból - Személyleírás sablon alapján
A 20. század első felében még nem volt elterjedt szokás, hogy a bűnvádi eljárás során a gyanúsítottakról, illetve elítéltekről fényképet készítsenek, csupán személyleírást vettek fel az illetőről. Természetesen ezek sokkal szubjektívebb benyomásokat rögzítettek, mint a fotók, kevésbé voltak alkalmasak egyes személyek azonosítására. A rendőrség ezért „segédanyagot” bocsátott nyomozói...
Titkok a levéltárból - Néhány szó egy elfeledett kápolnáról

Titkok a levéltárból - Néhány szó egy elfeledett kápolnáról
Egy régi félegyházi képeslap több, nem közismert (vagy nem ilyen néven közismert) városi épület képét is felvonultatja. Közülük most egyről, a jobb felső részen látható, ma már fel nem lelhető épületcsoportról lesz szó. Ez a képeslapon a Spiller-villa, a Fürdőszálló, az Állami Gazdasági Iskola, a Járásbíróság és a Munkásotthon épülete mellett kapott helyet és a felirat szerint a „Hősök emléke”...