Titkok a levéltárból - Régi idők reklámjai 1. - Hajápolás

Titkok a levéltárból - Régi idők reklámjai 1. - Hajápolás
A 19. században a médiát egyedül az újság képviselte, s mivel az információt a sajtótermékek juttatták el a legszélesebb tömegekhez, így kifejezetten alkalmasak voltak üzleti célú hirdetések, reklámok közzé tételére. Ezt a lehetőséget gyorsan felismerték a kereskedők, forgalmazók is, így szép számmal akadtak mindenféle terméket népszerűsítő reklámanyagok a vidéki lapokban is. Most induló sorozatunkban az...
Titkok a levéltárból - Cserkésznapló 1937-1939

Titkok a levéltárból - Cserkésznapló 1937-1939
Fekete János (1924-2008) helytörténész kutatómunkája során nemcsak használta a levéltárat, mint az általa vizsgált település, azaz szülővárosa írott történelmének forrásait tartalmazó tárházat, hanem lehetőségeihez mérten igyekezett gyarapítani annak gyűjteményét is. Így átadott a levéltárnak bizonyos, – személyes kapcsolatai révén – magánszemélyeknél talált, hagyatékokban fellelt irategyütteseket...
Titkok a levéltárból - Fekete János (1924-2008) helytörténész levéltárba adott irathagyatéka

Titkok a levéltárból - Fekete János (1924-2008) helytörténész levéltárba adott irathagyatéka
Fekete János több mint fél évszázadig volt meghatározó alakja Kiskunfélegyháza kulturális életének. Hivatali munkája mellett 1959 óta folyamatosan publikálta a helyi sajtóban helytörténeti témájú kutatási eredményeit. Az évek során sokféle szerteágazó témával foglalkozott; etnográfiai, névtani, irodalomtörténeti, sajtótörténeti, nyelvészeti és családtörténeti vizsgálódásainak eredményeit...
Titkok a levéltárból - Az iskolai értesítők, mint történeti források

Titkok a levéltárból - Az iskolai értesítők, mint történeti források
A 21. században az iskolák általában saját honlapjukon teszik közzé a tanulók és szüleik számára fontos tudnivalókat, órarendeket, az iskolaév jelentősebb eseményeiről készült beszámolókat, képeket, a tanulói és tanári névsorokat, versenyeredményeket. Korábban ezt a célt szolgálták a nyomtatásban megjelentetett, gazdag információanyaggal rendelkező iskolai értesítők, évkönyvek. 
Titkok a levéltárból - A gimnázium száz éves fennállásának jubileumi és zászlószentelési ünnepsége

Titkok a levéltárból - A gimnázium száz éves fennállásának jubileumi és zászlószentelési ünnepsége
A működését 1809/10-ben megkezdő városi gimnázium 1910-ben ünnepelte fennállásának 100. évfordulóját. A rendezvény egyik jeles eseménye volt, hogy a régi megtépett, hosszú szolgálatban megkopott intézeti zászlót újjal cserélhették fel, hála a város bőkezű jótevőjének, özv. Kalmár Józsefné Fazekas Annának, aki kevéssel halála előtt is tanújelét adta az iskola iránti pártfogó elkötelezettségének.
Titkok a levéltárból - 120 éve avatták fel a gimnázium épületét

Titkok a levéltárból - 120 éve avatták fel a gimnázium épületét
1809-es alapításától kezdődően a városi gimnázium az Ótemplom mellett lévő iskolaépületben (ma Constantinum Móra Ferenc Általános Iskola) foglalt helyet. Az idők során azonban a négyosztályos algimnáziumból nyolcosztályos, érettségit adó főgimnázium fejlődött. A megnövekedett tanulói létszámot már nem tudta befogadni a korábbi épület.
Titkok a levéltárból - Constantinum – miért a Kalocsai Iskolanővérek?

Titkok a levéltárból - Constantinum – miért a Kalocsai Iskolanővérek?
1888-ban Schuster Constantin váci püspök 40 ezer aranykoronáról szóló alapítványt tett egy Félegyházán létesítendő zárda és leánynevelő-intézet céljára. Ezzel egyidőben levélben kereste meg az általa, még kalocsai működése idejéről jól ismert tanító szerzetestársulatot, a Miasszonyunkról nevezett Kalocsai Szegény Iskolanővéreket, aziránt tudakozódva, hogy két-három éven belül módjában áll-e a...
Titkok a levéltárból - Egy meg nem valósult lányiskola terve

Titkok a levéltárból - Egy meg nem valósult lányiskola terve
A 20. század közepéig általános gyakorlatként hazánkban is szétválasztották a serdülő ifjúság oktatását nemek szerint lány- és fiúiskolára. Kiskunfélegyházán a lányoktatás ügyét a 18-19. században sokáig nagyon mostohán kezelték, a lányok tanításának kérdését hosszú ideig a fiúoktatás érdekviszonyainak rendelték alá.
Titkok a levéltárból - Az Önkéntes Tűzoltó Egylet zászlóavatási ünnepsége 1898-ban   

Titkok a levéltárból - Az Önkéntes Tűzoltó Egylet zászlóavatási ünnepsége 1898-ban   
Az Önkéntes Tűzoltó Egylet 1893-ban alakult újjá Félegyházán. Ötéves eredményes működés után jutott el oda az intézmény, hogy zászlót készíttetett magának, „szimbólumául az egyetértésnek, összetartásnak s biztos zálogául a további fejlődésnek.” A városi közgyűlés örömmel fogadta a kezdeményezést és a zászlóavatást – egy népünnepéllyel összekötve – 1898. augusztus 20-án tartották meg.
Titkok a levéltárból - Az Önkéntes Tűzoltó Egylet megalakulása Kiskunfélegyházán

Titkok a levéltárból - Az Önkéntes Tűzoltó Egylet megalakulása Kiskunfélegyházán
Az önkéntes tűzoltói intézmény az 1860-as években terjedt el hazánkban. Ekkoriban kezdtek alakulni olyan egyesületek, amelyek az összetartozás és a közcélok iránti lelkesedés támogatásán túl a személy- és vagyonbiztonság megóvását is célul tűzték ki. A nemes törekvést Széchenyi Ödön gróf is felkarolta, majd a támogatók sorába lépett József főherceg is, felismerve, hogy a rendszeres működésre és...