• 2018. szeptember 16. 16:00

Titkok a levéltárból - 30 éves a Móra Ferenc Gimnázium „új” épülete

Az 1970-es évek közepére jellemző demográfiai hullám a középfokú iskolákra az 1980-as évek végén gyakorolt hatást. A város próbált elébe menni a megnövekedett gyereklétszámból fakadó problémának, így erre az időszakra ütemezte több oktatási intézmény (egyébként nagyon is időszerű és régóta esedékes) bővítését. Ezek közé tartozott a Móra Ferenc Gimnázium is, mely 1988-ban egy új, hattantermes épületrésszel gazdagodott.
Titkok a levéltárból - 30 éves a Móra Ferenc Gimnázium „új” épülete

 

Már 1985-ben jóváhagyta a Városi Tanács Végrehajtó Bizottsága azt az előterjesztést, mely a gimnázium 30 millió forintos fejlesztésével foglalkozott. Az indokok között szerepelt, hogy a meglévő, 1896-ban épült, eredetileg nyolctantermes középiskola a demográfiai növekedés befogadására alkalmatlan, hiszen már a ’80-as években is 12 (évfolyamonként 3 párhuzamos) osztállyal működött az intézmény, évente átlag 400-450 fős tanulói létszámmal. A fakultációs órák bevezetése és az idegennyelvi csoportbontás miatt megnövekedett a tanteremigény, gyakran a szertárakban és a könyvtárban is kellett tanórát tartani. Mivel az iskola vezetősége nem akarta, hogy a túl magas osztálylétszám a minőségi munka rovására menjen, ezért több jelentkezőt (volt, hogy egy egész osztálynyit is) kénytelenek voltak visszautasítani.

A további színvonalas középiskolai oktatás zálogának az új épületrész létrehozását tekintették, de ehhez szükségessé vált a gimnázium telkének bővítése is. A régi igazgatói lakás – ekkor már menzának használt – épülete mögötti telken lévő duplaportás családi házat lebontották, a Szent István templom mögött a Széchenyi utca – Wesselényi utca torkolatáig elvezető utcácskát lezárták, s az így nyert területen húzták fel az iskola új épületét, amely a tantermek mellett biológiai előadót, labort, szertárat és ruhatárat is magában foglalt.

A városképileg védett főépülettel – a tervezői szándék szerint – harmonizáló új épület terveit a Csongrád Megyei Tervező Vállalat, a kivitelezést a DUTÉP végezte.

1988. augusztus 24-én a Városi Tanács Művelődési Osztálya a Móra Ferenc Gimnázium új épületében tartotta meg hagyományos tanévnyitó vezetői értekezletét, szeptember elsején pedig a diákok is birtokba vehették a termeket. Itt kapott osztálytermet az iskola ekkor induló 1/D osztálya, ugyanis ezt a tanévet – a sok jelentkező miatt – négy első osztállyal kezdte az iskola.

Ónodi Márta