• 2018. november 9. 16:30

A szeretettel gyógyítók köszöntése a Szociális Munka Napján

A szociális ágazat dolgozóit köszöntötték a Szociális Munka Napja alkalmából november 9-én, a művelődési központban. – Ezen a napon hagyományosan évről évre összegyűlünk kifejezni megbecsülésünket azoknak, akik hitük és meggyőződésük erejével nap mint nap a rászorulók, bajba jutottak, hátrányos helyzetűek megsegítésén fáradoznak – mondta köszöntőjében Balla László alpolgármester. A köszöntő után virágcsokorral, oklevéllel ismerték el az önfeláldozó munkát legrégebben és legjobban végzőknek. Az ünnepelteknek Kovács Nóri, a népzene és világzene egyik legismertebb előadója, a Magyar Kultúráért-díjjal kitüntetett művész adott műsort.

 

Balla László így köszöntötte a szociális munkásokat: – A mai napon azokat az embereket köszöntjük, akik az emberiséggel egyidős hivatást teljesítenek. A születéstől az elmúlásig minden fontos pillanatnál jelen lévő szakemberek, a szociális területek dolgozóinak áldozatkész munkájáért mondok ma köszönetet Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata nevében. Gyermek, felnőtt, időskorú, fogyatékos, szenvedélybeteg, pszichiátriai beteg, vagy hajléktalan, Önök az emberi méltóságot tiszteletben tartva megadják mindenkinek a megadható legtöbb segítséget. Nem túlzás azt állítani, hogy mára a szociális munkát végzők váltak a társadalom lelkiismeretévé, hiszen ők találkoznak élesben a terjedő szegénység megalázó hatásaival, a kirekesztettség súlyos problémáival.

Tudjuk, nehéz hivatás a szociális munka, nemcsak sokoldalú szakértelmet, felkészültséget kíván, de hatalmas áldozatvállalást, emberséget, őszinte együttérzést is. A szociális munkásnak nem lehet rossz napja, hiszen tőle mindig segítséget kérnek és várnak, de mindezt mosolyogva kell tennie.

A szociális dolgozók munkája „szeretetszolgálat”, amelynek középpontjában az ember áll. Az emberi testtel és lélekkel foglalkozni hatalmas művészet és óriási feladat. Aki a rászorulóknak hamar ad, adománya kétszeres. Fontos gondolat ez a mai korban, amikor látjuk, hogy a hétköznapi élet egyéni és közösségi minősége felbomlott, az egymáshoz, a közösséghez és az erkölcsiséghez való viszonyunk konfliktusokkal terhelt. Menekülünk a problémáktól.

Nehezen adunk a rászorulóknak, kerüljük a koldust, a hajléktalant, a rokkant és idős embert, pillantásunk átugorja a segítségért fohászkodó tekintetet. Ha nem látjuk, talán nincs is! Önök azért dolgoznak, hogy a leggyengébb, legkiszolgáltatottabb emberek ne váljanak áldozatokká, hogy könnyebbek lehessenek valamelyest a mindennapjaik. Az egymás iránti meleg, emberi érzés kiveszőben van, pedig mindnyájunknak erre van a legnagyobb szüksége. Legyen a mai nap méltó ünnepe a szeretettel gyógyítók népes táborának!

A köszöntő után adták át az ágazatban legrégebben, és legeredményesebben dolgozóknak az elismerő okleveleket, ajándékokat és virágokat.

A köz szolgálatában eltöltött 40 éves munkájáért Dora Erika kisgyermeknevelő, vett át oklevelet. A 30 éves munkáját Czakó Violetta Teréziának (szociális munkatárs), Náczi Zoltánnénak (kisgyermeknevelő), Polyákné Gál Anikónak (kisgyermeknevelő), Endre László Zsoltnénak (terápiás munkatárs), Móré Albertnénak (könyvelő) és Sinkó Zoltánnénak (házigondozó) köszönték meg.

A köz szolgálatában eltöltött  25 éves munkájáért oklevelet kaptak: Mészárosné Buri Andrea (szociális munkatárs, csoportvezetői megbízással), Vas Lászlóné (ügyintéző), Csordás Mónika (ápolónő), Dobos Mónika (ápolónő), Pappert Ferencné (gondozónő), Terjékné Nemes Nagy Éva (ápolónő), Fekete Mátyás Ferencné (házigondozó) és Szepesei Józsefné (házigondozó).

A Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény dolgozói közül bizottsági elismerő oklevélben részesültek: Daróczi Magdolna (gondozónő, FONO), Schönfelder Józsefné (házigondozó), Vízhányó Katalin Erika (cukrász), Bakodi Lajosné (pénzügyi előadó), Varga Zoltánné (ápolónő), Jéga Szabó Mónika (gondozónő) és Domonyik Marianna Tünde (szociális munkatárs).

A Kapocs Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény dolgozói közül bizottsági elismerő oklevélben részesültek: Dolicsek Imréné (technikai munkatárs), Kertész Erzsébet (gondozónő), Kürtösi Zoltánné (bölcsődei dajka), Nagyné Tóth Karolina (bölcsődei dajka), Nemes Gyöngyi (kisgyermeknevelő), Seresné Borda Edit (kisgyermeknevelő) és Vidács Fruzsina (családsegítő).  

Fotó: Fantoly Márton

s. r.
 

A szeretettel gyógyítók köszöntése a Szociális Munka Napján

A szeretettel gyógyítók köszöntése a Szociális Munka Napján

A szeretettel gyógyítók köszöntése a Szociális Munka Napján

A szeretettel gyógyítók köszöntése a Szociális Munka Napján

A szeretettel gyógyítók köszöntése a Szociális Munka Napján

A szeretettel gyógyítók köszöntése a Szociális Munka Napján

A szeretettel gyógyítók köszöntése a Szociális Munka Napján

A szeretettel gyógyítók köszöntése a Szociális Munka Napján

A szeretettel gyógyítók köszöntése a Szociális Munka Napján

A szeretettel gyógyítók köszöntése a Szociális Munka Napján

A szeretettel gyógyítók köszöntése a Szociális Munka Napján

A szeretettel gyógyítók köszöntése a Szociális Munka Napján

A szeretettel gyógyítók köszöntése a Szociális Munka Napján

A szeretettel gyógyítók köszöntése a Szociális Munka Napján

A szeretettel gyógyítók köszöntése a Szociális Munka Napján

A szeretettel gyógyítók köszöntése a Szociális Munka Napján

A szeretettel gyógyítók köszöntése a Szociális Munka Napján

A szeretettel gyógyítók köszöntése a Szociális Munka Napján

A szeretettel gyógyítók köszöntése a Szociális Munka Napján

A szeretettel gyógyítók köszöntése a Szociális Munka Napján

A szeretettel gyógyítók köszöntése a Szociális Munka Napján

A szeretettel gyógyítók köszöntése a Szociális Munka Napján

A szeretettel gyógyítók köszöntése a Szociális Munka Napján

A szeretettel gyógyítók köszöntése a Szociális Munka Napján

A szeretettel gyógyítók köszöntése a Szociális Munka Napján

A szeretettel gyógyítók köszöntése a Szociális Munka Napján

A szeretettel gyógyítók köszöntése a Szociális Munka Napján

A szeretettel gyógyítók köszöntése a Szociális Munka Napján

A szeretettel gyógyítók köszöntése a Szociális Munka Napján

A szeretettel gyógyítók köszöntése a Szociális Munka Napján

A szeretettel gyógyítók köszöntése a Szociális Munka Napján

A szeretettel gyógyítók köszöntése a Szociális Munka Napján

A szeretettel gyógyítók köszöntése a Szociális Munka Napján

A szeretettel gyógyítók köszöntése a Szociális Munka Napján

A szeretettel gyógyítók köszöntése a Szociális Munka Napján

A szeretettel gyógyítók köszöntése a Szociális Munka Napján

A szeretettel gyógyítók köszöntése a Szociális Munka Napján

A szeretettel gyógyítók köszöntése a Szociális Munka Napján

A szeretettel gyógyítók köszöntése a Szociális Munka Napján

A szeretettel gyógyítók köszöntése a Szociális Munka Napján

A szeretettel gyógyítók köszöntése a Szociális Munka Napján