• 2018. augusztus 31. 11:30

Indul a tanév

Június közepén jelent meg a 2018/2019. tanév rendjéről szóló 13/2018. (VI. 14.) EMMI rendelet, amely tartalmazza a tanév kezdetét, végét, a tanítási szüneteket és a vizsgák időpontjait is. A tanítási év első tanítási napja szeptember 3., hétfő, utolsó tanítási napja pedig június 14., péntek.
Indul a tanév

 

Az iskola utolsó, befejező évfolyamán vagy befejező szakképzési évfolyamán az utolsó tanítási nap:
- középfokú iskolákban 2019. május 2.
- szakképző iskolákban féléves, másfél éves, két és fél éves képzésben vagy keresztféléves oktatásban, egész számú tanéves képzésben részt vevő tanulók részére 2019. január 4.

A tanítási év első féléve 2019. január 25-éig tart. Az iskolák 2019. február 1-jéig értesítik a tanulókat, kiskorú tanuló esetén a szülőket az első félévben elért tanulmányi eredményekről.


Tanítási szünet a tanítási évben, a tanítás nélküli munkanapok

Az őszi szünet október 27-étől november 4-éig tart.
A téli szünet december 22-étől január 2-áig tart.
A tavaszi szünet április 18-ától április 23-áig tart.

Az iskola a meghatározott szünetek mellett - a tanítási év kezdő és befejező napjának változatlanul hagyásával - más időpontban is adhat a tanulóknak szünetet, valamint a szünetek kezdő és befejező napját módosíthatja, ha a heti pihenőnapon tartott tanítási nappal ehhez a szükséges feltételeket megteremti.
A jogszabály által országosan, egységesen elrendelt munkanap-áthelyezést a nevelési-oktatási intézményekben is alkalmazni kell (szombati munkanap).


Szakmai vizsgaidőszakok, vizsganapok

A szakgimnáziumokban, a szakközépiskolákban, a szakiskolákban a szakmai vizsgák írásbeli, szóbeli és gyakorlati vizsgarészét, valamint írásbeli, interaktív, szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenységét az alábbi időpontban kell megszervezni:

a) írásbeli vizsgarész, írásbeli és interaktív vizsgatevékenység: október 1-5., 8 órától
szóbeli és gyakorlati vizsgarész, valamint szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenység: óktóber,

b) írásbeli vizsgarész, írásbeli és interaktív vizsgatevékenység: 2019. február 4-8., 8 órától
szóbeli és gyakorlati vizsgarész, valamint szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenység: 2019. február-március

c) írásbeli vizsgarész, írásbeli és interaktív vizsgatevékenység: 2019. május 13-14., május 16-17., május 22., 8 órától
szóbeli és gyakorlati vizsgarész: 2019. május-június